MInistrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a anunţat că Guvernul României a aprobat, miercuri, hotărârea privind „Regulamentul-cadru şi componenţa comitetelor de organizare UNESCO”, constituite pentru monumentele istorice înscrise în Lista Patrimoniului Mondial şi a zonelor de protecţie ale acestora.

Distribuie pe Facebook Distribuie pe Twitter Distribuie pe Email

„Mă bucur că, în sfârşit, avem cadrul legal necesar pentru constituirea unor organisme responsabile de managementul siturilor UNESCO. Această Hotărâre de Guvern este cu atât mai importantă cu cât recent am primit cu toţii vestea înscrierii sitului Roşia Montană în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Trebuie să înţelegem că această recunoaştere mondială poate deveni un indicator al dezvoltării economice doar prin acţiunii naţionale şi locale. Autorităţile centrale şi locale au astfel, acum, toate prerogativele necesare pentru a se implica activ în conservarea şi promovarea acestor monumente. Rolul comitetelor este, prin urmare, extrem de important şi reprezintă o etapă necesară în demersul de a genera soluţii specifice nevoilor siturilor care sunt recunoscute pentru valoarea lor extraordinară”, a declarat ministrul culturii, Bogdan Gheorghiu.

De la data intrării în vigoare a acestei hotărâri, consiliile judeţene în a căror rază teritorială sunt situate monumentele istorice aflate pe lista Patrimoniului Mondial, trebuie să aprobe, prin hotărâre, regulamentele de organizare şi funcţionare ale comitetelor de organizare UNESCO (COU), precum şi componenţa nominală a acestora, inclusiv desemnarea Coordonatorul monumentului istoric care asigură preşedinţia comitetului.

Prezentul proiect de act normativ are ca scop reglementarea modalităţii de constituire şi de funcţionare a comitetelor de organizare UNESCO, conform articolului 4, alin. (1) din Ordonanţă Guvernului 47/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 564/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

Regulamentul-cadru al COU cuprinde prevederi cu privire la definirea monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial, în mod individual, precum şi a bunului serial, care reprezintă bun cultural format dintr-o serie de componente aparţinând aceleiaşi categorii. De asemenea, regulamentul-cadru cuprinde componenţa COU, precum şi numirea de către Consiliul Judeţean, în a cărui rază teritorială se află monumentul sau, în cazul unui bun serial, componentele acestuia, a unui coordonator al monumentului istoric care asigură preşedinţia COU.

COU este constituit din:

a) coordonatorul monumentului istoric;
b) trei reprezentanţi ai proprietarilor sau titularilor altor drepturi reale asupra monumentului istoric;
c) un reprezentant al Inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean, respectiv al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii” Bucureşti Ilfov, potrivit competenţei teritoriale;
d) un reprezentant al inspectoratului de poliţie judeţean, respectiv al Direcţiei generale de poliţie a municipiului Bucureşti, potrivit competenţei teritoriale;
e) trei reprezentanţi ai comunităţii locale, desemnaţi de comunitate în cadrul unei consultări publice organizată de către consiliul judeţean, din rândul cetăţenilor sau al asociaţiilor, organizaţiilor neguvernamentale cu activitate în domeniul patrimoniului cultural pe raza localităţii;
f) un reprezentant al Ministerului Culturii;
g) un reprezentant al organului de specialitate al administraţiei publice centrale în domeniul turismului;
h) un reprezentant al organului de specialitate al administraţiei publice centrale în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului;
i) arhitectul-şef din cadrul consiliului judeţean competent teritorial;
î) un reprezentant al serviciului public deconcentrat al Ministerului Culturii în a cărui rază teritorială se află monumentul istoric, respectiv în cazul bunului serial câte un reprezentant al fiecărui serviciu public deconcentrat al Ministerului Culturii din judeţele pe raza teritorială a cărora se află componentele bunului serial;

j) un responsabil ştiinţific, desemnat de Institutul Naţional al Patrimoniului, specialist sau expert, atestat de Ministerul Culturii, care asigură coordonarea metodologică a activităţii COU;
k) un reprezentant al consiliului local;
l) un reprezentant al compartimentelor specializate, înfiinţate conform dispoziţiilor art. 9 lit. g) din Ordonanţa Guvernului nr. 47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecţie a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 564/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
m) trei reprezentanţi din instituţíi muzeale, universitare sau academice, care au realizat, în ultimii patru ani, studii, cercetări sau documentaţii privind efectuarea de intervenţii de conservare-restaurare asupra respectivului monument istoric.

În funcţie de specificul monumentului istoric, pot fi incluşi în COU, pe lângă reprezentanţii prevăzuţi la alin.(5), reprezentanţi ai altor instituţii sau autorităţi cu atribuţii directe sau conexe în ceea ce priveşte protejarea monumentelor istorice care fac parte din LPM şi a zonelor de protecţie ale acestora.

COU are următoarele atribuţii:

a) urmăreşte şi sprijină îndeplinirea sarcinilor şi obligaţiilor proprietarilor şi titularilor altor drepturi reale asupra monumentelor istorice înscrise în LPM;
b) urmăreşte şi sprijină îndeplinirea sarcinilor şi obligaţiilor autorităţilor administraţiei publice locale, stabilite potrivit prevederilor legale specifice şi a celor prevăzute în planurile anuale de protecţie şi gestiune privind monumentele istorice înscrise în LPM şi zona de protecţie a acestora;
c) acordă asistenţă/consultanţă autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale responsabile cu elaborarea programelor de protecţie şi gestiune şi a planurilor anuale de protecţie şi gestiune;
d) asigură urmărirea şi evaluarea implementării programelor de protecţie şi gestiune, precum şi a planurilor anuale de protecţie şi gestiune;
e) raportează anual şi la cerere, către Ministerul Culturii şi către Punctul Focal Naţional pentru Convenţia patrimoniului mondial, stadiul implementării programului de protecţie şi gestiune;
f) identifică oportunităţi de finanţare pentru implementarea programului de protecţie şi gestiune, precum şi a planurilor anuale de protecţie şi gestiune şi le comunică Ministerului Culturii, consiliilor judeţene, consiliilor locale şi proprietarilor monumentelor istorice înscrise în LPM;
g) oferă consultanţă autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale cu privire la strategiile şi proiectele publice, care vizează monumentele istorice înscrise în LPM şi zonele de protecţie ale acestora;
h) formulează puncte de vedere cu privire la intervenţiile care au incidenţă asupra autenticităţii şi integrităţii monumentelor istorice înscrise în LPM;
i) sprijină organul de specialitate al administraţiei publice centrale în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului în cadrul procesului de elaborare sau autorizare a documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism pentru zonele care cuprind obiective înscrise în LPM;
î) organizează întâlniri, consultări, dezbateri publice, desfăşoară proiecte educaţionale, prin care atrage atenţia asupra importanţei protejării valorii universale excepţionale, a monumentelor istorice înscrise în LPM, precum şi asupra măsurilor avute în vedere, pentru îmbunătăţirea stării de conservare, promovare şi punere în valoare a acestora;

j) îndeplineşte alte atribuţii dispuse de consiliul judeţean, prin regulamentul de organizare şi funcţionare a COU.

Coordonatorul monumentului istoric are următoarele atribuţii:

a) urmăreşte aplicarea programului de protecţie şi gestiune aferent monumentului istoric şi zonei sale de protecţie;
b) asigură implementarea măsurilor prevăzute în planurile anuale de protecţie şi gestiune;
c) realizează, împreună cu responsabilul ştiinţific, raportarea anuală şi periodică, cu privire la starea de conservare a monumentului istoric, precum şi cu privire la problemele generale sau specifice, constatate în urma inspecţiilor de monitorizare, către Ministerul Culturii şi către Punctul Focal Naţional pentru Convenţia patrimoniului mondial, precum şi către autorităţi şi instituţii publice abilitate;
d) asigură conducerea şedinţelor şi monitorizează gestionarea documentelor, precum şi buna funcţionare a COU;
e) îndeplineşte alte atribuţii dispuse de Consiliul Judeţean, prin regulamentul de organizare şi funcţionare al COU.

viewscnt

Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news.ro.