Bucureşti, 23 iunie 2021 – În cadrul şedinţei de astăzi, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a adoptat măsuri privind funcţionarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

Distribuie pe Facebook Distribuie pe Twitter Distribuie pe Email

A)  Reglementare

Norma de modificare şi completare a Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară      nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaţionale generate de sistemele informatice utilizate de entităţile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate şi/sau supravegheate de către A.S.F. (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 15 zile);

Norma pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 28/2017 privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii facultative (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României);

Norma pentru modificarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 1/2015 privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii administrate privat (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României);

Norma pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 18/2018 privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii facultative (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României);

Norma pentru modificarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 26/2014 privind transferul participanţilor între fondurile de pensii administrate privat (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României);

Norma pentru modificarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 14/2006 privind transferul participanţilor între fondurile de pensii facultative (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României);

Norma pentru modificarea şi completarea Normei nr. 3/2013 privind activitatea de marketing a fondului de pensii administrat privat, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 5/2013 (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României);

Norma pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2013 privind activitatea de marketing a fondului de pensii facultative (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României).                                                                                                    

B)   Autorizare

Aprobarea cererii SSIF Bursa Română de Mărfuri S.A. (Romanian Commodities Exchange) privind constituirea şi administrarea sistemului organizat de tranzacţionare BRM OTF şi a regulilor de funcţionare a acestui sistem;

Autorizarea Evergent Investments S.A. în calitate de Fond de Investiţii Alternative destinat investitorilor de retail (F.I.A.I.R.), având ca depozitar BRD-Groupe Societe Generale S.A.;

Avizarea modificării intervenite în documentele avute în vedere la momentul înregistrării S.C. Fondul Proprietatea S.A., respectiv Contractul de depozitare al societăţii;

Autorizarea modificărilor intervenite în documentele fondurilor deschise de investiţii OTP AvantisRO, OTP Obligaţiuni, OTP ComodisRO, OTP Euro Bond, OTP Dollar Bond, OTP Global Mix, OTP Dinamic, OTP Premium Return, OTP Expert şi OTP Real Estate&Construction, administrate de OTP Asset Management România SAI S.A.;

Autorizarea modificărilor intervenite în documentele Fondurilor deschise de investiţii Patria Stock, Patria Global, Patria Obligaţiuni şi Patria Euro Obligaţiuni, administrate de SAI Patria Asset Management S.A.;

Autorizarea modificărilor intervenite în documentele fondului deschis de investiţii Plus Invest, administrat de SAI Muntenia Invest S.A.;

Autorizarea modificărilor intervenite în documentele fondurilor deschise de investiţii Fix Invest, Prosper Invest, Fortuna Classic şi Fortuna Gold, administrate de S.A.I. Broker S.A.;

Autorizarea modificărilor intervenite în documentele fondurilor deschise de investiţii Certinvest Prudent, Certinvest Dinamic, Certinvest Obligaţiuni, Certinvest BET-FI Index, Certinvest BET Index şi Certinvest XT Index, administrate de SAI Certinvest S.A.;

Emiterea unei decizii prin care se confirmă faptul că societatea L`Oreal România S.R.L., angajată în tranzacţii realizate intragrup cu instrumente financiare derivate extrabursiere cu societatea Finval SAS Franţa, beneficiază de excepţia de la obligaţia de raportare, în baza articolului 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 (EMIR);

Aprobarea modificării capitalului social şi autorizarea modificării Actului constitutiv al NN Asigurări de Viaţă S.A.

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.

viewscnt

Conținutul acestui comunicat de presă este în întregime responsabilitatea autorului său. News.ro nu își asumă în niciun fel responsabilitatea pentru acuratețea informațiilor prezentate sau a modului de redactare a comunicatului.