TUD Financial Solutions este singurul partener naţional, parte din echipa formată din cei 14 parteneri europeni implicaţi în dezvoltarea şi derularea la nivel european a proiectului guarantEE,ce urmareste dezvoltarea in Romania a unor modele de business şi de finanţare viabile pentru proiectele de tip ESCO – modele ce garantează obţinerea performanţei energetice.

Distribuie pe Facebook Distribuie pe Twitter Distribuie pe Email

Programul GuarantEE facilitează implementarea contractului de performanţă energetică la nivel naţional si este finanţat princel mai amplu program de cercetare şi inovare al Uniunii Europene, Horizon 2020. Scopul proiectului este de a extinde utilizarea contractării performanţei energetice în România (EPC), în special în sectorul public, pe fondul eforturilor susţinute de combatere a efectelor încălzirii globale şi implementarea la nivel local a angajamentelor asumate prin Acordul de la Paris.

„În contextul actual, chiar dacă Uniunea Europeană nu impune ţinte cu titlu obligatoriu ţărilor membre, ţintele globale europene pentru anul 2030 sunt bine trasate. Astfel, contractarea Măsurilor de Performanţă Energeticăeste serviciul prin care companii specializate (ESCO) implementeaza măsuri care conduc tocmai la creşterea eficienţei energetice la nivelul clădirilor publice şi private.  Investiţiile sunt finanţate prin intermediul economiilor de energie înregistrate pe perioada contractuală, în general având o durată cuprinsă între 7 şi 12 ani. Cel mai important aspect este că pe durata perioadei contractuale ESCO garanteazătocmai atingerea nivelului de economii şi preia riscurile financiare şi tehnologice“, punctează Cătălin Catargiu, director operaţional TUD Financial Solu­­­tions.

Perspectivele trasate de Uniunea Europeană pentru anul 2030 vizează:

  • diminuarea emisiilor gazelor cu efect de seră cu 40% pe o durată de 40 ani, începând cu anul 1990 şi până în anul 2030;
  • diminuarea cu 43% a emisiilor tranzacţionate în ETS (Emission Trading System, sistemul de tranzacţionare a emisiilor de gaze cu efect de seră în UE) pe o perioadă de 25 ani cu referinţă anul 2005 ca an iniţial şi 2030 ca an de referinţă final;
  • diminuarea cu 30% a emisiilor non ETS după anul 2005;
  • diminuarea cu 27% a consumului de energie primară, faţă de proiecţia din cadrul scenariului de referinţă aferent modelului PRIMES 2007;
  • creşterea cu 27% a ponderii surselor regenerabile în consumul brut final de energie; diminuarea cu 80% a emisiilor totale de gaze cu efect de seră pe o durată de 60 ani, începând cu anul 1990 şi până în anul 2050.

Măsurile de eficienţă energetică implementate în scopul îndeplinirii acestor obiectiveleîşi propun să fie aplicateîn primul rând prin eliminarea barierelor legislative. În acest sens, noua directivă a parlamentului european şi a consiliului de modificare a Directivei 2010/31/UE privind performanţa energetică a clădirilor (Directiva (EU) 2018/844) încurajează aplicarea contractelor de performanţăenergetică pentru a facilita investiţiile în măsurile de eficienţă energetică.

TUD Financial Solutions vine în întâmpinarea companiilor cu o serie de soluţii, care sunt prezentate pe website-ul proiectului guarnatEE la acest link.  De asemenea, aduce în sprijinul companiilor interesate un NEWSLETTER cu informaţii actualizate la ziprivind dezvoltarea si implementareaproiectului.

TUD furnizează o gamă completă de servicii financiare integrate şi pune la dispoziţia partenerilor săi instrumentele necesare pentru atingerea performanţei financiare atât în administraţia publică, precum şi în companiile private.

Proiectul guarantEE face parte din programul European de dezvoltare şi Cercetare Horizon2020, cu un buget de aproximativ 80 de miliarde euro şi se întinde pe o perioada de şapte ani, până în anul 2020. Principalele obiective ale proiectului guarantEE constau în găsirea de modalităţii optime de implementare a măsurilor pentru scăderea consumului de energie ce trebuie să ducă la economii financiare garantate, pe baza Contractului de Performanţă Energetică în funcţie de legislaţia celor paisprezece ţări participante.

viewscnt

Conținutul acestui comunicat de presă este în întregime responsabilitatea autorului său. News.ro nu își asumă în niciun fel responsabilitatea pentru acuratețea informațiilor prezentate sau a modului de redactare a comunicatului.