Agenţia Naţională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi cu privire la posibila încălcare, de către BOTEZ CORNELIU, fost Comandant-manager în cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă Militar „Dr. Iacob Czihac” Iaşi, a dispoziţiilor legale privind regimul conflictelor de interese în materie penală.

Distribuie pe Facebook Distribuie pe Twitter Distribuie pe Email

În perioada exercitării funcţiei de conducere de comandant-manager a semnat documente privind scoaterea la concurs a postului de medic primar, specialitatea medicină internă, în cadrul aceluiaşi spital, precum şi acte privind organizarea şi desfăşurarea acestui concurs, la care a participat ulterior, fiind declarat admis. Astfel, persoana evaluată a obţinut un folos patrimonial, prin încasarea salariilor aferente deţinerii funcţiei de medic primar, specialitatea medicină internă.

Având în vedere cele de mai sus, rezultă indicii privind săvârşirea de către BOTEZ CORNELIU a infracţiunii de conflict de interese prevăzută de dispoziţiile art. 301 din Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal (în vigoare până la data de 27 iulie 2017), conform căruia „Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obţinut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru soţul său, pentru o rudă ori pentru un afin până la gradul II inclusiv sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de foloase de orice natură, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică. (2) Dispoziţiile alin. (1) nu se aplică în cazul emiterii, aprobării sau adoptării actelor normative”, sens în care ANI a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalităţii, confidenţialităţii, imparţialităţii, independenţei operaţionale, celerităţii, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

viewscnt

Conținutul acestui comunicat de presă este în întregime responsabilitatea autorului său. News.ro nu își asumă în niciun fel responsabilitatea pentru acuratețea informațiilor prezentate sau a modului de redactare a comunicatului.