Procedura elaborată de Agenţia Naţională de Integritate prin care se va realiza transmiterea la distanţă a declaraţiilor de avere şi de interese a fost publicată vineri, 08 ianuarie 2021 în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Distribuie pe Facebook Distribuie pe Twitter Distribuie pe Email

Procedura formalizează procesul de digitalizare a declaraţiilor de avere şi de interese şi se aplică categoriilor de persoane care au obligaţia declarării averii şi intereselor, cu excepţia candidaţilor înscrişi în procesele electorale.

Tranziţia către digitalizarea completă a procesului se va realiza în două etape:

  1. În perioada 01 ianuarie - 31 decembrie 2021 – declaraţiile de avere şi de interese vor putea fi transmise alegând una dintre următoarele modalităţi:
  • Varianta clasică (declaraţiile vor fi transmise Agenţiei Naţionale de Integritate de către persoana responsabilă (PR) cu atribuţii specifice în ceea ce priveşte declaraţiile de avere şi de interese de la nivelul fiecărei entităţi prevăzute de Legea nr. 176/2010, în copie certificată „conform cu originalul)”;
  • Varianta digitală (declaraţiile vor fi completate electronic, certificate cu semnătură electronică calificată, şi vor fi remise ANI utilizând procedura de transmitere la distanţă, prin intermediul unui modul care va fi pus la dispoziţia deponenţilor („e-DAI”), disponibil pe pagina de Internet a Agenţiei. În cazul în care deponentul nu deţine încă o semnătură electronică calificată, acesta poate, doar pe parcursul anului 2021, completa şi transmite declaraţiile prin modulul e-DAI, semnate olograf.
  1. Începând cu data de 01 ianuarie 2022 - declaraţiile de avere şi de interese vor putea fi transmise exclusiv prin modulul e-DAI, certificate cu semnătură electronică calificată.

Potrivit procedurii, mecanismul de transmitere la distanţă a declaraţiilor de avere şi de interese prin modulul e-DAI presupune parcurgerea a cinci paşi generali: (i) înrolarea persoanei responsabile, (ii) înrolarea deponenţilor de către persoana responsabilă, (iii) completarea declaraţiilor de avere şi de interese de către deponenţi, (iv) validarea declaraţiilor de către persoana responsabilă şi (v) transmiterea către ANI a declaraţiilor.

 

Agenţia Naţională de Integritate va pune la dispoziţia actorilor implicaţi în procesul de depunere a declaraţiilor Manualul de Instrucţiuni al e-DAI, care va fi publicat în prima parte a acestui an pe pagina de Internet a instituţiei.

 

viewscnt
Urmărește-ne și pe Google News

Conținutul acestui comunicat de presă este în întregime responsabilitatea autorului său. News.ro nu își asumă în niciun fel responsabilitatea pentru acuratețea informațiilor prezentate sau a modului de redactare a comunicatului.