În ultimele şase luni ale anului 2017, Agenţia Naţionalã de Integritate a analizat prin intermediul sistemului informatic PREVENT, în vederea prevenirii conflictului de interese, un numãr de 8.896 de proceduri de achiziţie publicã cu o valoare totalã de 24,7 miliarde lei (aprox. 5,3 miliarde euro).

Distribuie pe Facebook Distribuie pe Twitter Distribuie pe Email

Totodatã, PREVENT a emis în aceastã perioadã opt avertismente de integritate în ceea ce priveşte posibile încãlcãri ale legislaţiei privind conflictul de interese în achiziţii publice. Valoarea totalã a contractelor pentru care sistemul PREVENT a emis cele opt avertismente de integritate (pentru potenţiale conflicte de interese) se ridicã la suma de 10 milioane lei (aprox 2,1 milioane euro).

Astfel, în 7 dintre cele 8 cazuri notificate de sistem, conducãtorii autoritãţilor contractante au eliminat cauzele care generau potenţiale conflicte de interese.

Într-un singur caz, Agenţia Naţionalã de Integritate a aplicat dispoziţiile art. 9 din Legea nr. 184/2016, în sensul declanşãrii din oficiu a procedurii de evaluare a conflictului de interese dupã finalizarea procedurii de atribuire prevãzutã de cadrul legal în materie.

Potrivit art. 9 din Legea nr. 184/2016: „Neluarea de mãsuri ca urmare a primirii unui avertisment de integritate sau necompletarea formularului de integritate potrivit art. 6 alin. (4) declanºeazã din oficiu procedura de evaluare a conflictului de interese, dupã finalizarea procedurii de atribuire, exclusiv cu privire la persoanele faþã de care sunt incidente prevederile Legii nr. 176/2010, cu modificãrile ulterioare.

În alte 28 de situaţii, ANI a notificat Agenţia Naţionalã pentru Achiziţii Publice (ANAP) pentru posibile nereguli în procedurile de achiziţie publicã, rezultate în urma activitãţii de analizã a PREVENT.

Dintre cele 8.896 de proceduri analizate, 4% se referã la contracte finanţate din fonduri europene. Totodatã, o treime dintre aceste proceduri conţin un numãr total de 36.568 contracte subsecvente (loturi).

În analiza PREVENT au fost luate în considerare 1.430 de autoritãţi contractante, 8.570 de operatori economici şi 132.619 de persoane, reprezentanţi ai instituţiilor publice şi ai ofertanţilor.

Procedura cu cea mai mare valoare analizatã de PREVENT în acest interval de timp a fost de 2,67 miliarde lei (aprox. 573 milioane euro) iar procedura cu cea mai scãzutã valoare a fost de 346 lei (aprox. 74 euro).

Clarificãri acordate persoanelor interesate

Pânã în prezent, persoanele interesate au solicitat peste 300 de clarificãri cu privire la cadrul legal incident. Majoritatea solicitãrilor se referã la completarea incorectã a câmpurilor din cuprinsul Formularului de Integritate, necompletarea altor formulare relevante, lipsa ofertanţilor etc.

Ce este şi cum funcţioneazã sistemul PREVENT

Sistemul PREVENT a fost lansat la sfârşitul lunii iunie 2017 cu scopul de preveni conflictele de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziþie publicã prin instituirea unui mecanism de verificare ex-ante, din perspectiva situaþiilor care pot genera conflicte de interese în cadrul procedurilor iniþiate prin sistemul electronic de achiziþii publice, astfel încât acestea sã fie înlãturate fãrã a fi afectate respectivele proceduri.

Concret, acest mecanism de prevenţie presupune analizarea datelor şi a informaţiilor introduse în formularul de integritate de cãtre persoana responsabilã din cadrul autoritãţii contractante prin interconectarea sistemului PREVENT cu baze de date relevante (Oficiul Naţional al Registrului Comerţului - ONRC, Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date – DEPABD).

Elementul de noutate al sistemului PREVENT este dat de faptul cã acesta poate realiza, în mod automat, prezumtivele relaţii ce pot exista între persoane din autoritatea contractantã şi persoane din cadrul operatorilor economici ce au calitatea de ofertanţi în cadrul procedurilor de achiziţie iniţiate de cãtre o autoritate contractantã.

În cazul depistãrii unui posibil conflict de interese, ANI emite un avertisment de integritate iar autoritatea contractantã trebuie sa ia toate mãsurile de îndepãrtare a posibilului conflict de interese emis de sistemul PREVENT.

Mai multe detalii despre sistemul PREVENT pot fi consultate la secţiunea dedicatã din pagina de Internet a Agenţiei Naţionale de Integritate la adresa https://www.integritate.eu/prevent.aspx

viewscnt

Conținutul acestui comunicat de presă este în întregime responsabilitatea autorului său. News.ro nu își asumă în niciun fel responsabilitatea pentru acuratețea informațiilor prezentate sau a modului de redactare a comunicatului.