În perioada iulie 2017 – martie 2018, Agenţia Naţională de Integritate a analizat prin intermediul sistemului informatic PREVENT, în vederea prevenirii conflictului de interese, un număr de 13.184 de proceduri de achiziţie publică cu o valoare totală de 45,1 miliarde lei (aprox. 9,6 miliarde euro).

Distribuie pe Facebook Distribuie pe Twitter Distribuie pe Email

Procedura cu cea mai mare valoare analizată de PREVENT în perioada iulie 2017 – martie 2018 a fost de 2,8 miliarde lei (aprox. 603 milioane euro) iar procedura cu cea mai scăzută valoare a fost de 346 lei (aprox. 74 euro).

Totodată, PREVENT a constatat 32 de cazuri referitoare la potenţiale încălcări ale legislaţiei privind conflictul de interese în achiziţii publice, în valoare totală de 34,7 milioane lei (aprox 7,4 milioane euro). În aceste cazuri, ANI a emis avertismente de integritate în vederea eliminării cauzelor care au dus la apariţia posibilelor conflicte de interese.

Astfel, în 26 dintre cele 32 cazuri notificate de sistem, conducătorii autorităţilor contractante au înlăturat cauzele care generau conflictele de interese, în timp ce în două cazuri ANI a declanşat din oficiu procedura de evaluare a conflictului de interese întrucât aceste cauze nu au fost eliminate. 

Potrivit art. 9 din Legea nr. 184/2016: „Neluarea de măsuri ca urmare a primirii unui avertisment de integritate sau necompletarea formularului de integritate potrivit art. 6 alin. (4) declanşează din oficiu procedura de evaluare a conflictului de interese, după finalizarea procedurii de atribuire, exclusiv cu privire la persoanele faţă de care sunt incidente prevederile Legii nr. 176/2010, cu modificările ulterioare.

În alte 4 cazuri pentru care s-au emis avertismente de integritate, Agenţia Naţională de Integritate va proceda la aplicarea art. 9 din Legea nr. 184/2016, în situaţiile în care nu vor fi înlăturate cauzele conflictelor de interese.

În alte 30 de situaţii, ANI a notificat Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice (ANAP) pentru posibile nereguli în procedurile de achiziţie publică, rezultate în urma activităţii de analiză a PREVENT.

Dintre cele 13.184 de proceduri analizate, 5% se referă la contracte finanţate din fonduri europene. Totodată, o treime dintre aceste proceduri conţin un număr total de 60.468 contracte subsecvente (loturi).

În analiza PREVENT au fost luate în considerare date şi informaţii cu privire la 2.578 de autorităţi contractante, 15.107 de operatori economici şi 235.737 de persoane, reprezentanţi ai instituţiilor publice şi ai ofertanţilor.

Rezultate în perioada ianuarie – martie 2018

În primele trei luni ale anului 2018, Agenţia Naţională de Integritate a analizat prin intermediul sistemului informatic PREVENT,  în vederea prevenirii conflictului de interese, un număr de 4.288 de proceduri de achiziţie publică cu o valoare totală de 20,4 miliarde lei (aprox. 4,3 miliarde euro). Dintre aceste proceduri, aproximativ 8% se referă la contracte finanţate din fonduri europene. Totodată, o treime din totalul procedurilor conţin 23.900 de contracte subsecvente (loturi).

Mai mult decât atât, în aceeaşi perioadă au fost emise 24 de avertismente de integritate, şi au fost transmise 2 notificări către Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice pentru posibile nereguli în procedurile de achiziţie publică, rezultate în urma activităţii de analiză a PREVENT.

Clarificări acordate persoanelor interesate

Până în prezent, persoanele interesate au solicitat peste 400 de clarificări cu privire la cadrul legal incident. Majoritatea solicitãrilor se referã la completarea câmpurilor din cuprinsul Formularului de Integritate, obligativitatea completãrii Formularului de Integritate, lipsa ofertanţilor, etc.

Ce este şi cum funcţionează sistemul PREVENT

Sistemul PREVENT a fost lansat la sfârşitul lunii iunie 2017 cu scopul de preveni conflictele de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică prin instituirea unui mecanism de verificare ex-ante, din perspectiva situaţiilor care pot genera conflicte de interese în cadrul procedurilor iniţiate prin sistemul electronic de achiziţii publice, astfel încât acestea să fie înlăturate fără a fi afectate respectivele proceduri.

Concret, acest mecanism de prevenţie presupune analizarea datelor şi a informaţiilor introduse în Formularul de integritate de către persoana responsabilă din cadrul autorităţii contractante prin interconectarea sistemului PREVENT cu baze de date relevante (Oficiul Naţional al Registrului Comerţului - ONRC, Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date – DEPABD).

Elementul de noutate al sistemului PREVENT este dat de faptul că acesta poate identifica, în mod automat, prezumtivele relaţii ce pot exista între persoane din autoritatea contractantă şi persoane din cadrul operatorilor economici ce au calitatea de ofertanţi în cadrul procedurilor de achiziţie iniţiate de către o autoritate contractantă.

În cazul depistării unui posibil conflict de interese, ANI emite un avertisment de integritate iar autoritatea contractantă trebuie sa ia toate măsurile de îndepărtare a posibilului conflict de interese emis de sistemul PREVENT.

Mai multe detalii despre sistemul PREVENT pot fi consultate la secţiunea dedicată din pagina de Internet a Agenţiei Naţionale de Integritate la adresa https://www.integritate.eu/prevent.aspx

 

viewscnt

Conținutul acestui comunicat de presă este în întregime responsabilitatea autorului său. News.ro nu își asumă în niciun fel responsabilitatea pentru acuratețea informațiilor prezentate sau a modului de redactare a comunicatului.