Agenţia Naţională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate în cazul a doi aleşi locali, doi funcţionari publici, respectiv doi funcţionari publici cu statut special, după cum urmează:

Distribuie pe Facebook Distribuie pe Twitter Distribuie pe Email

1. FLOREA DANIEL-FLORIN,

actual Primar şi fost Viceprimar al comunei Checea, Judeţul Timiş

INCOMPATIBILITATE

Începând cu data de 31 ianuarie 2018, persoana evaluată exercită simultan funcţia de primar şi calitatea de comerciant persoană fizică. De asemenea, în perioada 29 mai 2014 – 31 ianuarie 2018, a exercitat funcţia de viceprimar simultan cu exercitarea următoarelor calităţi:

- comerciant persoană fizică (în perioada 29 mai 2014 – 22 iunie 2016, respectiv 22 iunie 2016 – 31 ianuarie 2018);

- membru în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Checea (în perioada 31 august 2016 – 10 iunie 2017).

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003, în vigoare până la data de 10 iunie 2017, precum şi dispoziţiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003.

2. HASAS IOAN,

Viceprimar al comunei Vadu Crişului, Judeţul Bihor

INCOMPATIBILITATE

În perioada 06 iunie 2016 – 10 iunie 2017 a exercitat simultan funcţia de viceprimar şi calitatea de membru în Consiliul de Administraţie al Colegiului Tehnic nr. 1 Vadu Crişului, încălcând astfel dispoziţiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003, în vigoare până la data de 10 iunie 2017.

3. IVAN ANDA EMILIA,

Funcţionar Public în cadrul Primăriei Comunei Murgaşi, Judeţul Dolj

INCOMPATIBILITATE

În perioada 23 decembrie 2013 – 01 iunie 2016 a deţinut funcţia publică de inspector simultan cu exercitarea funcţiei de administrator public la Primăria Comunei Murgaşi, încălcând astfel dispoziţiile art. 94, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003.

4. PERIETEANU MARIANA, Funcţionar Public în cadrul Primăriei Comunei Icoana,

Judeţul Olt

INCOMPATIBILITATE

În exercitarea funcţiei publice de inspector a participat, în perioada 05 mai – 06 iunie 2016, la campania electorală desfăşurată cu ocazia alegerilor locale din anul 2016, în cadrul căreia şi-a depus candidatura pentru funcţia de consilier local, fără a-şi suspenda raportul de serviciu.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 97, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003 coroborat cu art. 95*, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 188/1999, forma aflată în vigoare la momentul săvârşirii faptelor.

5. NEDELCU DANIELA,

Comisar şef în cadrul Penitenciarului Târgu Mureş, Judeţul Mureş

INCOMPATIBILITATE

În perioada 24 aprilie 2009 – 22 august 2018 a deţinut şi exercitat simultan funcţia publică cu statut special de comisar şef în cadrul Penitenciarului Târgu Mureş şi pe cea de angajat în cadrul unei societăţi comerciale, încălcând astfel dispoziţiile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

6. GRIGORICI IULIAN-GHEORGHE,

Agent şef principal în cadrul Penitenciarului Miercurea Ciuc,

Judeţul Harghita

INCOMPATIBILITATE

În perioada 12 mai – 20 noiembrie 2017 a deţinut şi exercitat simultan funcţia publică cu statut special de agent şef principal în cadrul Penitenciarului Miercurea Ciuc şi pe cea de angajat în cadrul unei societăţi comerciale, încălcând astfel dispoziţiile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanşarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum şi drepturile de care beneficiază - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Persoanele evaluate au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Persoanele menţionate au încălcat următoarele prevederi legale:

· art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003, în vigoare până la data de 10 iunie 2017, potrivit căruia „Funcţia de primar şi viceprimar, primar general şi viceprimar al municipiului Bucureşti, preşedinte şi vicepreşedinte al consiliului judeţean este incompatibilă cu exercitarea următoarelor funcţii sau calităţi: […] d) funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie ori cenzor sau orice funcţie de conducere ori de execuţie la societăţile comerciale, inclusiv băncile sau alte instituţii de credit, societăţile de asigurare şi cele financiare, la regiile autonome de interes naţional sau local, la companiile şi societăţile naţionale, precum şi la instituţiile publice [...]”;

· art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Funcţia de primar şi viceprimar, primar general şi viceprimar al municipiului Bucureşti, preşedinte şi vicepreşedinte al consiliului judeţean este incompatibilă cu exercitarea următoarelor funcţii sau calităţi: […] g) calitatea de comerciant persoană fizică [...]”;

· art. 94, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(2) Funcţionarii publici nu pot deţine alte funcţii şi nu pot desfăşura alte  activităţi, remunerate sau neremunerate, după cum urmează: a) în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice […].”

· art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(1) Funcţionarii publici, publici, funcţionarii publici parlamentari şi funcţionarii publici cu statut special pot exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice, al creaţiei literar-artistice. Funcţionarii publici, funcţionarii publici parlamentari şi funcţionarii publici cu statut special pot exercita funcţii în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate ca funcţionar public, funcţionar public parlamentar sau funcţionar public cu statut special, potrivit fişei postului”.

· art. 97, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(2) Raportul de serviciu al funcţionarului public se suspendă: a) pe durata campaniei electorale, până în ziua ulterioară alegerilor, dacă nu este ales [...].”

· art. 95*, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 188/1999, republicată, potrivit căruia „(1) Raportul de serviciu se suspendă la iniţiativa funcţionarului public în următoarele situaţii: […] d) pentru participare la campania electorală [...].”

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind [...] starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective […]”.

„Persoana […] faţă de care s-a constatat  [...] ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcţie eligibilă, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalităţii, confidenţialităţii, imparţialităţii, independenţei operaţionale, celerităţii, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

viewscnt

Conținutul acestui comunicat de presă este în întregime responsabilitatea autorului său. News.ro nu își asumă în niciun fel responsabilitatea pentru acuratețea informațiilor prezentate sau a modului de redactare a comunicatului.