Agenţia Naţională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate în cazul a cinci funcţionari publici, după cum urmează:

Distribuie pe Facebook Distribuie pe Twitter Distribuie pe Email

 

1. ONESCU MARILENA, Funcţionar public în cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ilfov

INCOMPATIBILITATE

În perioada 24 iulie 2013 – 23 ianuarie 2014 a deţinut simultan funcţia publică de consilier superior la Biroul Tarif Vamal - Direcţia Autorizări  şi Tarif Vamal din cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor şi funcţia de referent de specialitate în cadrul Societăţii Comerciale pentru Servicii de Mentenanţă a Reţelei Electrice de Transport „SMART” S.A.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 94, alin. (2), lit c) din Legea nr. 161/2003.

2. MĂNTOIU ANABELL OLIMPIA,

actual Şef Serviciu în cadrul Ministerului Mediului şi fost Funcţionar public în cadrul Primăriei Municipiului Ploieşti,                             Judeţul Prahova

INCOMPATIBILITATE

În perioada 31 mai 2017 – 02 aprilie 2018 a deţinut simultan calitatea de funcţionar public în cadrul Primăriei Municipiului Ploieşti şi pe cea de membru în consiliul de administraţie în cadrul S.C. Servicii de Gospodărie Urbană Ploieşti S.R.L., încălcând astfel dispoziţiile art. 94, alin. 2, lit. c) din Legea nr. 161/2003.

3. SOFIAN DORINA,

Funcţionar public în cadrul Primăriei comunei Cristeşti, Judeţul Iaşi

INCOMPATIBILITATE

În perioada 19 iulie 2012 – 18 iunie 2018 a deţinut simultan funcţia publică de Şef Birou Financiar – Contabilitate şi calitatea de membru în Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome de Gospodărie Comunală şi Locativă Paşcani, respectiv funcţia de cenzor la  S.C. Prest Serv Apa S.A. Paşcani şi S.C. CLP Eco-Salubritate S.A, încălcând astfel dispoziţiile art. 94, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 161/2003.

4. LUNGU VASILE, Funcţionar public în cadrul Primăriei Comunei Bîrseşti, Judeţul Vrancea

INCOMPATIBILITATE

Începând cu 13 februarie 2014, deţine şi exercită simultan calitatea de funcţionar public (contabil) în cadrul Primăriei şi pe cea de angajat cu contract individual de muncă (administrator financiar – contabil şef) în cadrul Şcolii Gimnaziale „Ştefan cel Mare”, încălcând astfel dispoziţiile art. 94, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003.

5. GAVRILUŢ RADU SEBASTIAN,

Funcţionar public în cadrul Primăriei comunei Bîrgăuani, Judeţul Neamţ

INCOMPATIBILITATE

În perioada 15 aprilie – 09 iulie 2014 a deţinut şi exercitat simultan funcţia publică de conducere de şef serviciu Contabilitate în aparatul de specialitate al primarului şi funcţia de contabil în cadrul Şcolii Gimnaziale Bărgăuani, încălcând astfel dispoziţiile art. 94, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanşarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum şi drepturile de care beneficiază - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. LUNGU VASILE şi ONESCU MARILENA nu au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Persoanele menţionate au încălcat următoarele prevederi legale:

·  art. 94, alin. (2), lit. a) şi c) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(2) Funcţionarii publici nu pot deţine alte funcţii şi nu pot desfăşura alte activităţi, remunerate sau neremunerate, după cum urmează: a) în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice […] c) în cadrul regiilor autonome, societăţilor comerciale ori alte unităţi cu scop lucrativ din sectorul public […]”;

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind […] starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective […]”.

„Persoana […] faţă de care s-a constatat […] starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcţie eligibilă, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalităţii, confidenţialităţii, imparţialităţii, independenţei operaţionale, celerităţii, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE INTEGRITATE

viewscnt

Conținutul acestui comunicat de presă este în întregime responsabilitatea autorului său. News.ro nu își asumă în niciun fel responsabilitatea pentru acuratețea informațiilor prezentate sau a modului de redactare a comunicatului.