Agenţia Naţională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate în cazul a patru persoane cu funcţie de conducere din sistemul medical, după cum urmează:

Distribuie pe Facebook Distribuie pe Twitter Distribuie pe Email

 

    1. GANDĂ RADU VIOREL, Manager al Spitalului Municipal Orşova

INCOMPATIBILITATE

În perioada 14 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2016 a exercitat simultan funcţia de manager spital şi pe cea de medic specialist medicină de familie în cadrul Cabinet Medical Individual Dr. Ganda Radu Viorel.

 

Astfel, persoana evaluată, a încălcat dispoziţiile art. 178, alin. (1), lit. a) şi c) din Legea 95/2006.

    2. PÎRŞCOVEANU EDITH IMOLA, Şef laborator Anatomie Patologică în cadrul Spitalului Obstetrică Ginecologie Ploieşti

INCOMPATIBILITATE

Începând cu data de 22 noiembrie 2016, exercită simultan funcţia de şef laborator Anatomie Patologică în cadrul Spitalului Obstetrică Ginecologie Ploieşti şi calitatea de administrator în cadrul S.C. Edmedica Expert S.R.L. (având ca obiect de activitate „activităţi de asistenţă medicală specializată”).

 

Astfel, persoana evaluată, a încălcat dispoziţiile art. 178, alin. (1), lit. g) şi art. 185, alin. (15)  din Legea 95/2006.

3. LUPUŞORU MIRCEA OVIDIU DENIS, Director medical în cadrul Spitalului de Psihiatrie Titan „Dr. Constantin Gorgos”

INCOMPATIBILITATE

În perioada 10 martie – 18 octombrie 2017 a deţinut simultan funcţia de Director medical în cadrul Spitalului de Psihiatrie Titan „Dr. Constantin Gorgos” şi calitatea de asociat unic, respectiv funcţia de administrator C.M.I. Dr. Lupuşoru Mircea Ovidiu Denis S.R.L., încălcând astfel dispoziţiile art. 181, alin. (9) şi ale art. 178, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 95/2006.

4. ANDREI KELEMEN, fost Manager al Spitalului Municipal Târgu Secuiesc, Judeţul Covasna

INCOMPATIBILITATE

În perioada 21 iunie 2012 – 21 decembrie 2016 a deţinut simultan funcţia de manager al Spitalului Municipal Târgu Secuiesc, Judeţul Covasna şi pe cea de consilier local al Consiliului local al municipiului Târgu Secuiesc, Judeţul Covasna, încălcând astfel dispoziţiile art. 178, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 95/2006.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanşarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum şi drepturile de care beneficiază - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Persoanele evaluate au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Persoanele menţionate au încălcat următoarele prevederi legale: 

·  art. 178, alin. (1), lit. a), c), g) din Legea nr. 95/2006, potrivit căruia „Funcţia de manager persoană fizică este incompatibilă cu: lit. a) exercitarea oricăror altor funcţii salarizate, nesalarizate sau/şi indemnizate, cu excepţia funcţiilor sau activităţilor în domeniul medical în aceeaşi unitate sanitară, a activităţilor didactice, de cercetare ştiinţifică şi de creaţie literar-artistică, […] lit. c) exercitarea oricărei activităţi […], inclusiv cele neremunerate […] lit. g) exercitarea funcţiei de membru în organele de conducere, administrare şi control în societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare”;

·  art. 181, alin. (9) din Legea nr. 95/2006, potrivit căruia „Dispoziţiile art. 178 alin. (1) lit. b)- g) referitoare la incompatibilităţi şi ale art. 178 alin. (2) referitoare la conflictul de interese, şi ale art. 178 alin. (4) şi (5), se aplică în mod corespunzător şi persoanelor care ocupă funcţii specifice comitetului director”;

·  art. 185, alin. (15) din Legea nr. 95/2006, potrivit căruia „Dispoziţiile art. 178 alin. (1) lit. c), d), e) şi g) referitoare la incompatibilităţi şi ale art. 178 alin. (2) referitoare la conflictul de interese, sub sancţiunea rezelierii contractului de administrare şi a plăţii de despăgubiri pentru daunele cauzate spitalului, în condiţiile legii, se aplică şi şefilor de secţie, de laborator şi de serviciu medical din spitalele publice”.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective […]”.

„Persoana […] faţă de care s-a constatat  […]  starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcţie eligibilă, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalităţii, confidenţialităţii, imparţialităţii, independenţei operaţionale, celerităţii, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

viewscnt

Conținutul acestui comunicat de presă este în întregime responsabilitatea autorului său. News.ro nu își asumă în niciun fel responsabilitatea pentru acuratețea informațiilor prezentate sau a modului de redactare a comunicatului.