Agenţia Naţională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate în cazul a trei persoane cu funcţie de conducere din sistemul medical, după cum urmează:

Distribuie pe Facebook Distribuie pe Twitter Distribuie pe Email

1. PRICOP TEODOR,

Manager al Spitalului Orăşenesc Hîrlău, Judeţul Iaşi

INCOMPATIBILITATE

În perioada 01 august 2016 – 03 aprilie 2018 a exercitat simultan funcţia de manager al Spitalului Orăşenesc Hîrlău, Judeţul Iaşi şi pe cea de consilier local în cadrul Consiliului Local al oraşului Hîrlău, încălcând astfel dispoziţiile art. 178, alin. (1), lit. a) (fostul art. 180, alin. (1), lit. a) în vigoare în perioada evaluată) din Legea nr. 95/2006.

2. TRIFAN ANCA VICTORIŢA, Şef Secţie Clinică Gastroenterologie II din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă ”Sf. Spiridon” Iaşi

INCOMPATIBILITATE

În perioada 22 noiembrie 2016 – 03 iulie 2017, a deţinut şi exercitat simultan funcţia de şef secţie Clinică Gastroenterologie II din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă ”Sf. Spiridon” Iaşi şi pe cea de administrator în cadrul societăţilor comerciale Endo Gast S.R.L. şi Gastromedica S.R.L.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 178, alin. (1), lit. g) (în vigoare începând cu data de 22.11.2016) coroborate cu dispoziţiile art. 185, alin. (15) (în vigoare începând cu data de 22.11.2016) din Legea nr. 95/2006.

3. DOROBĂŢ GHEORGHE,

Şef Secţie Anestezie şi Terapie Intensivă din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă „Prof. Dr. Nicolae Oblu Iaşi”, Judeţul Iaşi

INCOMPATIBILITATE

În perioada 22 noiembrie 2016 – 25 iulie 2017 a exercitat simultan funcţia de Şef Secţie şi calitatea de administrator al S.C. Best Carvic - Mercato S.R.L.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 178, alin. (1), lit. g) (în vigoare începând cu data de 22.11.2016) coroborate cu dispoziţiile art. 185, alin. (15) (în vigoare începând cu data de 22.11.2016) din Legea nr. 95/2006.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanşarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum şi drepturile de care beneficiază - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Persoanele evaluate au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Persoanele menţionate au încălcat următoarele prevederi legale:

·  art. 178, alin. (1), lit. a) şi g) din Legea nr. 95/2006, potrivit căruia „Funcţia de manager persoană fizică este incompatibilă cu: exercitarea oricăror altor funcţii salarizate, nesalarizate sau/şi indemnizate, cu excepţia funcţiilor sau activităţilor în domeniul medical în aceeaşi unitate sanitară, a activităţilor didactice, de cercetare ştiinţifică şi de creaţie literar-artistică […]  a)  Funcţia de manager persoană fizică este incompatibilă cu […] g) exercitarea funcţiei de membru în organele de conducere, administrare şi control în societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare”;

            · art. 185, alin. (15) din Legea nr. 95/2006, potrivit căruia Dispoziţiile art. 178 alin. (1) lit. c), d), e) şi g) referitoare la incompatibilităţi şi ale art. 178 alin. (2) referitoare la conflictul de interese, sub sancţiunea rezilierii contractului de administrare şi a plăţii de despăgubiri pentru daunele cauzate spitalului, în condiţiile legii, se aplică şi şefilor de secţie, de laborator şi de serviciu medical din spitalele publice”.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective […]”.

„Persoana […] faţă de care s-a constatat […]  starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcţie eligibilă, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalităţii, confidenţialităţii, imparţialităţii, independenţei operaţionale, celerităţii, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE INTEGRITATE

viewscnt

Conținutul acestui comunicat de presă este în întregime responsabilitatea autorului său. News.ro nu își asumă în niciun fel responsabilitatea pentru acuratețea informațiilor prezentate sau a modului de redactare a comunicatului.