Agenţia Naţională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate în cazul a 3 funcţionari publici şi un funcţionar public cu statut special, după cum urmează:

Distribuie pe Facebook Distribuie pe Twitter Distribuie pe Email

1. SILITRA ANIŞOARA, Secretar al comunei Lunca Banului, Judeţul Vaslui

INCOMPATIBILITATE

În perioada 05 mai – 06 iunie 2016, pe durata desfăşurării campaniei electorale pentru funcţia de primar la alegerile locale organizate la data de 05 iunie 2016, nu şi-a încetat raporturile de serviciu din funcţia publică de conducere, încălcând astfel dispoziţiile art. 34, alin. (3) din Legea nr. 188/1999.

2. CENEA MARIANA, Funcţionar public cu statut special (poliţist) în cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră Timişoara

INCOMPATIBILITATE

Începând cu data de 11 iunie 2014 exercită simultan calitatea de funcţionar public cu statut special (ofiţer psiholog) şi funcţia de psiholog în cadrul Cabinetului Individual de Psihologie Firu Maria, încălcând astfel dispoziţiile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, coroborate cu prevederile art. 45, alin. (1), lit. i) din Legea nr. 360/2002.

3. CIONTEA DĂNUŢ ADRIAN,

Funcţionar public în cadrul Ministerului Energiei, fost funcţionar public în cadrul Ministerului Economiei

INCOMPATIBILITATE

În perioada 01 octombrie 2011 – 31 martie 2016 a exercitat simultan funcţia publică în cadrul Ministerului Economiei şi, ulterior, în cadrul Ministerului Energiei, simultan cu calitatea de membru în Consiliul de Administraţie al unei societăţi comerciale, funcţie care are legătură directă sau indirectă cu atribuţiile funcţiei publice deţinute, conform fişei postului.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

4. NIŢĂ FLORIN CONSTANTIN,

Inspector în cadrul Primăriei comunei Afumaţi, Judeţul Dolj

INCOMPATIBILITATE

În perioada 15 martie 2011 – 18 octombrie 2016 a exercitat funcţia publică de inspector în cadrul Primăriei comunei Afumaţi, judeţul Dolj, desfăşurând simultan activităţi în cadrul Niţă Florin Constantin Persoană Fizică Autorizată, care sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate ca funcţionar public, potrivit fişei postului, încălcând astfel dispoziţiile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanşarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum şi drepturile de care beneficiază - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. CIONTEA DĂNUŢ ADRIAN nu a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Persoanele menţionate au încălcat următoarele prevederi legale:

· art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(1) Funcţionarii publici, funcţionarii publici parlamentari şi funcţionarii publici cu statut special pot exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice, al creaţiei literar-artistice. Funcţionarii publici, funcţionarii publici parlamentari şi funcţionarii publici cu statut special pot exercita funcţii în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate ca funcţionar public, funcţionar public parlamentar sau funcţionar public cu statut special, potrivit fişei postului.”

· art. 34, alin. (3) din Legea nr. 188/1999, potrivit căruia „Înalţii funcţionari publici şi funcţionarii publici de conducere pot candida pentru funcţii de demnitate publică numai după încetarea, în condiţiile legii, a raporturilor de serviciu”;

· art. 45, alin. (1), lit. i) din Legea nr. 360/2002, potrivit căruia „Poliţistului îi este interzis: […] i) să încalce regimul juridic al conflictului de interese şi al incompatibilităţilor, stabilit potrivit Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.”.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind […] starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective […]”.

„Persoana […] faţă de care s-a constatat […] starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcţie eligibilă, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalităţii, confidenţialităţii, imparţialităţii, independenţei operaţionale, celerităţii, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

viewscnt

Conținutul acestui comunicat de presă este în întregime responsabilitatea autorului său. News.ro nu își asumă în niciun fel responsabilitatea pentru acuratețea informațiilor prezentate sau a modului de redactare a comunicatului.