Agenţia Naţională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate în cazul a doi funcţionari publici, după cum urmează:

Distribuie pe Facebook Distribuie pe Twitter Distribuie pe Email

1. GHINEA IONEL,

Funcţionar public în cadrul Primăriei comunei Vrîncioaia, Judeţul Vrancea

INCOMPATIBILITATE

Începând cu data de 01 octombrie 2011 deţine şi exercită simultan funcţia publică de contabil în cadrul Primăriei şi pe cea de contabil şef în cadrul Şcolii Gimnaziale ”Nicolae Jechianu” Vrîncioaia, încasând venituri de natură salarială în valoare de 297.738 lei.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 94, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003.

2. DRĂGAN DORINA,

Funcţionar public în cadrul Primăriei comunei Boldu, Judeţul Buzău

INCOMPATIBILITATE

În perioada 01 octombrie 2011 – 11 ianuarie 2019 a deţinut şi exercitat simultan funcţia publică de consilier în cadrul Primăriei şi calitatea de angajat cu contract individual de muncă în cadrul Şcolii Gimnaziale Boldu, încălcând astfel dispoziţiile art. 94, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanşarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum şi drepturile de care beneficiază - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Persoanele evaluate au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Persoanele menţionate au încălcat următoarele prevederi legale:

· art. 94, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(2) Funcţionarii publici nu pot deţine alte funcţii şi nu pot desfăşura alte activităţi, remunerate sau neremunerate, după cum urmează: a) în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice […]”;

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind […] starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective […]”.

„Persoana […] faţă de care s-a constatat […] starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcţie eligibilă, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalităţii, confidenţialităţii, imparţialităţii, independenţei operaţionale, celerităţii, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

viewscnt

Conținutul acestui comunicat de presă este în întregime responsabilitatea autorului său. News.ro nu își asumă în niciun fel responsabilitatea pentru acuratețea informațiilor prezentate sau a modului de redactare a comunicatului.