Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR), organism profesional care gestionează profesia contabilă la nivel naţional, informează că recent a fost publicată Hotărârea Curţii Europene de Justiţie (Camera a doua) C-101/16 din 19 octombrie 2017 în cauza SC Paper Consult SRL împotriva Direcţiei Regionale a Finanţelor Publice Cluj-Napoca şi Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Bistriţa-Năsăud.

Distribuie pe Facebook Distribuie pe Twitter Distribuie pe Email

Hotărârea se referă la interpretarea Directivei 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în cazul în care administraţia financiară a unui stat refuză dreptul de deducere a TVA unei persoane impozabile pe motiv că „operatorul care i-a prestat servicii în schimbul unei facturi pe care figurează separat preţul şi TVA a fost declarat inactiv de administraţia fiscală a unui stat membru (...)”, potrivit pct. 33 al documentului.

Dreptul persoanelor impozabile de a deduce din TVA pe care o datorează taxa pe valoarea adăugată datorată sau achitată pentru bunurile achiziţionate şi pentru serviciile primite anterior de acestea constituie un principiu fundamental al sistemului comun al TVA instituit prin legislaţia Uniunii, se arată în hotărârea citată.

Conform deciziei Curţii în cauza menţionată, Directiva 2006/112/CE a Consiliului trebuie să fie interpretată „în sensul că se opune unei reglementări naţionale precum cea în discuţie în cauza principală, în temeiul căreia dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată este refuzat unei persoane impozabile pentru motivul că operatorul care i‑a furnizat o prestare de servicii în schimbul unei facturi pe care figurează separat preţul şi taxa pe valoarea adăugată a fost declarat inactiv de administraţia fiscală a unui stat membru, această declarare a inactivităţii fiind publică şi accesibilă pe internet oricărei persoane impozabile în acest stat, atunci când acest refuz al dreptului de deducere este sistematic şi definitiv, nepermiţând să se facă dovada absenţei unei fraude sau a unei pierderi de venituri fiscale”.

viewscnt

Conținutul acestui comunicat de presă este în întregime responsabilitatea autorului său. News.ro nu își asumă în niciun fel responsabilitatea pentru acuratețea informațiilor prezentate sau a modului de redactare a comunicatului.