Actionarii EVERGENT Investments, companie listată la Bursa de Valori Bucureşti sub simbolul EVER, au aprobat cu o larga majoritate toate propunerile de pe ordinea de zi a Adunăriilor generale extraordinare a şi ordinare.

Distribuie pe Facebook Distribuie pe Twitter Distribuie pe Email
  • Propunerea Consiliului de administraţie s-a regăsit pe ordinea de zi a Adunării generale ordinare a acţionarilor din 28 aprilie, când s-a aprobat un dividend brut de 0,065 lei pe acţiune cu un randament de 5,39%, compania depăşind cu 102% valoarea bugetată a rezultatului net pe 2021.

  • Adunarea generală extraordinară a acţionarilor a decis demararea „Programului 7”, un nou program de răscumpăre de acţiuni pentru 2,856% din capitalul social înregistrat, dintre care actiuni reprezentand 2% din capitalul social vor fi anulate, iar restul vor fi folosite în programe de tip „Stock Option Plan” destinate angajaţilor, administratorilor şi directorilor companiei.

  • Acţionarii EVERGENT au aprobat şi bugetul de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul financiar 2022, care prevede un program de investiţii în valoare de 169,9 milioane de lei.

Actionarii EVERGENT Investments, companie listată la Bursa de Valori Bucureşti sub simbolul EVER, au aprobat cu o larga majoritate toate propunerile de pe ordinea de zi a Adunăriilor generale extraordinare a şi ordinare.

Principalele decizii au fost aprobarea unui dividend cu un randament de 5,39%, in valoare bruta de 0,065 lei/actiune, a celui de-al 7 lea program de răscumpărare de acţiuni si a situaţiilor financiare aferente anului 2021, în care compania a înregistrat o creştere de 102% a rezultatului net faţă de bugetul estimat.

Valoarea de 62.263.501 lei alocata dividendelor reprezinta 41,7% payout ratio din rezultatul net al anului 2021. Data de înregistrare va fi 18 mai 2022 (ex-date 17 mai 2022), iar 10 iunie 2022 va fi data plăţii dividendului.

Propunerile Consiliului de administratie au drept scop remunerarea actionarilor, atat prin acordarea unui dividend in numerar, cat si prin programe de rascumparare din piata.

Astfel, EVERGENT Investments va desfăşura un nou nou program de răscumpăre de acţiuni, „Programul 7”, care va viza 2,865% din capitalul social înregistrat, cel mult 28.025.000 de acţiuni, dintre care actiuni reprezentand 2% din capitalul social vor fi anulate, iar 0,865% vor fi folosite în programe de tip „Stock Option Plan” pentru a recompensa şi fideliza angajaţii, administratorii şi directorii companiei.

Preţul minim al acţiunilor răscumpărate va fi cel al pieţei, iar cel maxim a fost stabilit la 2,2 lei. „Programul 7” se va derula pe parcursul a cel mult 18 luni şi a fost propus ca urmare a succesului înregistrat de programele anterioare, care au a contribuit la sustinerea lichiditatii actiunilor EVER si au generat o creştere cu 21,9% a valorii unitare a activului net (VUAN) si a ponderii detinerii in capitalul social pentru actionarii existenti.

„ Multumim actionarilor nostri pentru voturi si increderea pe care ne-o acorda. În pofida climatului politic si economic plin de incertitudini, continuam sa construim o companie solida. In 2021 am depasit pragul de semnificatie de 500 milioane de euro a activelor administrate, cu o strategie investitionala bine articulata care a generat o crestere cu 19,4% a averii actionarilor nostri. Prin mixul optim intre politica predictibila de dividend si programele de rascumparare returnam valoare actionarilor nostri, atat pe termen lung, cat si pe termen scurt. Acest aspect este sustinut de ratele de distribuire ale dividendelor din ultimii ani care demonstreaza, atat predictibilitatea acordarii de dividende actionarilor pe o baza consistenta, cat si stabilitatea fluxurilor de numerar ale companiei, implicit o pozitie puternica financiara pe piata. In 2022, vom continua sa demonstram nivelul de expertiza al echpei noastre, identificand oportunitati de crestere si investitii, pentru care am alocat un buget de 169,9 milioane de lei.”a declarat Claudiu Doroş, Preşedinte al Consiliului de administraţie şi Director general al EVERGENT Investments.

Pentru anul financiar 2022, acţionarii EVERGENT Investments au aprobat un buget de venituri şi cheltuieli care prevede venituri 99,4 milioane lei, un profit net de 6,2 milioane lei, un câştig net din vânzarea activelor proprii de 58,3 milioane lei, respectiv un program de investiţii în valoare de 169,9 milioane lei.

Despre EVERGENT Investments

 

Cu peste 30 de ani de experienţă pe piaţa de capital, EVERGENT Investments S.A. este un Administrator de Fonduri de Investiţii Alternative (AFIA), autorizat de Autoritatea de Supraveghere Financiară, la 23.01.2018, şi o companie listata la Bursa de Valori Bucureşti (sub simbolul EVER), situată în topul fondurilor investiţii din România. Prin politica de dividend predictibilă şi programele de răscumpărare, compania le oferă acţionarilor atât profituri pe termen scurt, cât şi perspectiva creşterii valorii activelor deţinute pe termen lung. De lungul ultimilor 11 ani, compania a distribuit dividende care depasesc valoarea de 675 milioane lei, iar valoarea activelor administrate a urcat la 2,553 miliarde lei la finele anului 2021.

viewscnt

Conținutul acestui comunicat de presă este în întregime responsabilitatea autorului său. News.ro nu își asumă în niciun fel responsabilitatea pentru acuratețea informațiilor prezentate sau a modului de redactare a comunicatului.