Ministerul Justiţiei anunţă începerea procedurii de selecţie pentru opt funcţii vacante de conducere din Parchetul General, Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) şi Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT). Între posturile scoase la concurs se numără procuror şef al Secţiei Judiciare din Parchetul General, procuror şef al Secţiei de Combatere a Corupţiei şi procuror şef al Secţiei Judiciare Penale din DNA şi procuror şef adjunct al DIICOT.

Distribuie pe Facebook Distribuie pe Twitter Distribuie pe Email

Locurile vacante scoase la concurs sunt: procuror şef al Secţiei Judiciare, procuror şef adjunct al Secţiei Judiciare, procuror şef al Secţiei Resurse Umane şi Documentare şi procuror şef adjunct al Secţiei Resurse Umane şi Documentare din Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. La DNA sunt vacante posturile de procuror şef al Secţiei de Combatere a Corupţiei, procuror şef adjunct al Secţiei de Combatere a Corupţiei şi procuror şef al Secţiei Judiciare Penale (post vacant începând cu data de 17.09.2018), în timp ce la DIICOT este scos la concurs postul de procuror şef adjunct.

Lista procurorilor care îndeplinesc condiţiile legale de participare la selecţie şi programarea interviurilor se vor afişa la sediul Ministerului Justiţiei şi se vor publica pe pagina internet a acestuia în 4 septembrie. Procurorii participanţi la selecţie vor susţine interviul cu ministrul Justiţiei în perioada 5 - 14 septembrie. Rezultatele selecţiei vor fi făcute publice în 18 septembrie.

Ministerul Justiţiei a făcut publice şi standardele de evaluare în procedura de selecţie a procurorilor.

Între altele, candidaţii trebuie să susţină un proiect privind exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei de conducere, constând în prezentarea sintetică a unităţii/structurii pentru a cărei conducere participă la selecţie; identificarea unor eventuale disfuncţii şi vulnerabilităţi în activitatea unităţii/structurii pentru a cărei conducere participă la selecţie; propunerea unor soluţii pentru prevenirea şi înlăturarea deficienţelor identificate; formularea de propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii manageriale a unităţii/structurii pentru a cărei conducere participă la selecţie; e) Compatibilitatea proiectului managerial privind exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei de conducere, întocmit de procurorul care participă la selecţie cu cel al procurorului ierarhic superior, dacă este cazul. De asemenea, vor fi verificate aptitudinile manageriale şi de comunicare: capacitatea de organizare; asumarea responsabilităţilor; rapiditatea în luarea deciziilor; rezistenţa la stres; autoperfecţionarea; Capacitatea de analiză, sinteză, previziune, strategie şi planificare pe termen scurt, mediu şi lung; iniţiativa în modernizarea managementului unităţii/structurii; capacitatea de adaptare rapidă; capacitatea de relaţionare şi comunicare; capacitatea şi disponibilitatea de a lucra în echipă şi de a colabora cu colegii.

Condiţii pentru participarea la selecţie: pot fi propuşi pentru numirea în funcţiile de conducere procurorii care au o vechime minimă de 10 ani în funcţia de judecător sau procuror. Condiţia de vechime trebuie îndeplinită până la data susţinerii interviului în faţa ministrului justiţiei. Nu pot fi propuşi pentru numirea în funcţiile de conducere procurorii care au făcut parte din serviciile de informaţii înainte de 1990 sau au colaborat cu acestea, precum şi cei care au un interes personal, ce influenţează sau ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate şi imparţialitate a atribuţiilor prevăzute de lege. 

Procurorii care participă la selecţie sunt obligaţi să dea o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu au făcut parte din serviciile de informaţii înainte de anul 1990 şi nici nu au colaborat cu acestea, precum şi o declaraţie de interese care se actualizează anual ori în termen de 15 zile de la apariţia unei schimbări sau de la data la care procurorul a luat cunoştinţă despre aceasta. 

Procurorii depun cererile de participare la selecţie însoţite de următoarele înscrisuri: a) dovada îndeplinirii condiţiilor de vechime prevăzute de lege; b) declaraţiile prevăzute de art. 54 alin. (2) raportat la art. 48 alin. (10-11) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; c) un proiect managerial privind exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei de conducere pentru care participă la selecţie, care se depune atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic, pe suport specific. Proiectul se va încadra într-o limită de 30 pagini, iar anexele nu vor putea depăşi 10 pagini. Planul şi anexele vor fi redactate cu caractere de mărimea 12, font Times New Roman, spaţiere la 1,5 rânduri; d) un curriculum vitae al procurorului, conform modelului comun european prevăzut în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1021/2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae; e) minim 10 lucrări întocmite de procuror în compartimentele în care şi-a desfăşurat activitatea, în ultimii 5 ani; f) ultimul raport de evaluare a activităţii profesionale a procurorului participant la selecţie; g) orice alte înscrisuri relevante. 5. Cererile se depun la Direcţia resurse umane din Ministerul Justiţiei, potrivit anunţului de selecţie.

Desfăşurarea interviului 1. Procurorii participanţi la selecţie susţin în faţa ministrului justiţiei un interviu care constă în: susţinerea proiectului privind exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei de conducere pentru care participă la selecţie, sub următoarele aspecte: - prezentarea sintetică a unităţii/structurii pentru a cărei conducere participă la selecţie; - identificarea unor eventuale disfuncţii şi vulnerabilităţi în activitatea unităţii structurii pentru a cărei conducere participă la selecţie, precum şi a soluţiilor propuse pentru prevenirea şi înlăturarea acestora; - propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii manageriale a unităţii/structurii pentru a cărei conducere participă la selecţie; b) compatibilitatea proiectului privind exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei de conducere întocmit de procurorul participant la selecţie cu rolul şi funcţiile Ministerului Public; c) verificarea aptitudinilor manageriale şi de comunicare, vizând, în esenţă, capacitatea de organizare,asumarea responsabilităţilor, rapiditatea în luarea deciziilor, rezistenţa la stres, autoperfecţionarea, capacitatea de analiză, sinteză, previziune, strategie şi planificare pe termen scurt, mediu şi lung, iniţiativa în modernizarea managementului unităţii/structurii, capacitatea de adaptare rapidă, capacitatea de relaţionare şi comunicare, capacitatea şi disponivilitatea de a lucra în echipă şi de a colabora colegii; d) prezentarea viziunii asupra modului în care înţelege să organizeze instituţia în vederea îndeplinirii atribuţiilor constituţionale de promovare a intereselor generale ale societăţii şi apărării ordinii de drept, precum şi a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; e) prezentarea viziunii cu privire la atribuţiile funcţiei pentru care participă la selecţie în ceea ce priveşte coordonarea activităţilor de prevenire şi combatere a criminalităţii în general şi a unor fenomene specifice: criminalitate organizată, corupţie, evaziune fiscală etc.; f) verificarea cunoştinţelor specifice funcţiei pentru care participă la selecţie; g) verificarea aspectelor legate de motivaţia, conduita, integritatea şi deontologia profesională, precum şi alte împrejurări rezultate din analiza înscrisurilor depuse de procurorul participant la selecţie.

Ministrul justiţiei formulează propunere/propunerile motivată/motivate de numire pentru funcţiile de conducere în urma evaluării înscrisurilor depuse de către procurorii participanţi la selecţia pentru funcţia respectivă şi a îndeplinirii de către fiecare procuror participant la selecţie a standardelor de evaluare a interviului.

Selectarea procurorilor pentru propunerea/propunerile de numire în funcţia de conducere are loc pe baza aprecierilor proprii ale ministrului justiţiei şi a analizei recomandărilor efectuate de persoanele din comisie,iar motivarea propunerii/propunerilor procurorului selectat trebuie să cuprindă o analiză a modului de îndeplinire de către toţi procurorii participanţi la selecţie a standardelor de evaluare a interviului şi temeiurile care au justificat selecţia.

Propunerea/propunerile motivată/motivate de numire în funcţia de conducere, însoţită de înscrisurile depuse de procurorul propus, se transmite, de îndată, Consiliului Superior al Magistraturii, în vederea emiterii avizului şi se aduce, concomitent, la cunoştinţa publicului, prin afişarea la sediul Ministerului Justiţiei şi publicarea pe pagina de Internet a acestuia. Propunerea de numire în funcţia de conducere, însoţită de avizul Consiliului Superior al Magistraturii, se transmite Preşedintelui României, în vederea numirii în funcţie a procurorului propus.

viewscnt

Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news.ro.