Ministerul Transporturilor vrea să înfiinţeze un Comitet naţional de securitate a aviaţiei (CNSA), care va asigura coordonarea interinstituţională pe aspecte ce ţin de securitatea aviaţiei civile, potrivit unui proiect de Hotărâre a Guvernului publicat în dezbatere de minister. Preşedintele CNSA va avea rang de secretar de stat şi va fi desemnat prin ordin al ministrului Transporturilor. Din CNSA vor face parte şi directorul general al Autorităţii Aeronautice Civile Române, dar şi reprezentanţi ai SRI, SPP, ai Ministerului Apărării Naţionale, ai ministerelor de Finanţe şi de Interne, dar şi ai Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti.

Distribuie pe Facebook Distribuie pe Twitter Distribuie pe Email

Scopul CNSA este de a asigura coordonarea interinstituţională pe aspecte ce ţin de securitatea aviaţiei civile şi de a crea un cadru de consultare între autorităţile statului şi entităţile care aplică standarde de securitate a aviaţiei civile sau sunt responsabile de implementarea acestor standard.

”Prin actul normativ supus adoptării se propune aprobarea înfiinţării Comitetului naţional de securitate a aviaţiei (CNSA) ca organism consultativ, fără personalitate juridică. Aşa cum rezultă din prevederile Anexei 17 la Convenţia privind aviaţia civilă internaţională, scopul CNSA este de a asigura coordonarea interinstituţională pe aspecte ce ţin de securitatea aviaţiei civile şi de a crea un cadru de consultare între autorităţile statului şi entităţile care aplică standarde de securitate a aviaţiei civile sau sunt responsabile de implementarea acestor standarde”, arată nota de fundamentare a poiectului de act normativ.

Preşedintele CNSA va avea rang de secretar de stat şi va fi desemnat prin ordin al ministrului Transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor.

CNSA are următoarele atribuţii: asigură consultarea şi coordonarea interinstituţională pe aspecte ce ţin de aplicarea măsurilor de securitate a aviaţiei civile prevăzute în Programul naţional de securitate a aviaţiei civile; emite recomandări în vederea adaptării măsurilor şi procedurilor de securitate a aviaţiei civile la noile ameninţări la adresa securităţii, la dezvoltarea noilor tehnologii, precum şi la evoluţia altor factori economici, sociali şi geopolitici cu influenţă asupra securităţii aviaţiei civile; emite recomandări cu privire la revizuirea politicilor în domeniul securităţii aviaţiei civile sau la elaborarea, respectiv, modificarea reglementărilor naţionale asociate domeniului securităţii aviaţiei civile, inclusiv a Programului naţional de securitate a aviaţiei civile, a Programului naţional de pregătire în domeniul securităţii aviaţiei civile, respectiv, a Programului naţional de control al calităţii în domeniul securităţii aviaţiei civile.

De asemenea, Comitetul naţional de securitate a aviaţiei va asigura cadrul de consultare şi coordonare interinstituţională în domeniul aviaţiei civile: în situaţii de risc la adresa cetăţenilor români aflaţi în afara teritoriului României; în situaţii de criză, altele decât criza teroristă, pe teritoriul României; când una dintre instituţiile reprezentate în CNSA consideră necesară modificarea măsurilor existente în domeniul securităţii aviaţiei civile; când se modifică situaţia operativă şi este necesară modificarea măsurilor existente în domeniul securităţii aviaţiei civile ori instituirea de noi măsuri; când se identifică deficienţe majore pe linia relevanţei şi eficienţei măsurilor în domeniul securităţii aviaţiei civile.

CNSA va emite recomandări privind modalităţile de cooperare cu organizaţiile internaţionale şi cu alte state, astfel încât să se realizeze o compatibilitate adecvată şi standarde comune ridicate care să augmenteze securitatea aviaţiei civile la nivel naţional;

Totodată, va colabora cu Comitetul naţional de facilităţi aeronautice în vederea adaptării măsurilor şi procedurilor de securitate a aviaţiei civile la facilităţile din transportul aerian, aplicate, respectiv, implementate temporar sau permanent.

CNSA este compus din reprezentanţi, cu putere de decizie, ai entităţilor care au responsabilităţi în aplicarea sau monitorizarea implementării Programului naţional de securitate a aviaţiei civile, astfel: un reprezentant al Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor - preşedinte; directorul general al Autorităţii Aeronautice Civile Române (AACR) – vicepreşedinte;  plus membrii: doi reprezentanţi al Serviciului Român de Informaţii, un reprezentant al Ministerului Apărării Naţionale, un reprezentant al Ministerului Afacerilor Interne, un reprezentant al Serviciului de Pază şi Protecţie, un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice/Direcţia Generală a Vămilor; conducătorul compartimentului cu atribuţii de reglementare în domeniul aviaţiei civile din Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor sau înlocuitorul acestuia; directorul structurii cu atribuţii în domeniul securităţii aviaţiei civile din cadrul AACR sau înlocuitorul acestuia, desemnat de directorul general al AACR; un reprezentant al regiei autonome Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA; un reprezentant al Companiei naţionale Aeroporturi Bucureşti; patru reprezentanţi ai aeroporturilor regionale din România, cu atribuţii în domeniul securităţii aviaţiei civile, desemnaţi de Asociaţia Aeroporturilor din România.

Din CNSA vor face parte şi: câte un reprezentant cu atribuţii în domeniul securităţii aviaţiei civile al primilor doi transportatori aerieni cu sediul principal al afacerilor în România, după numărul de pasageri transportaţi anual, desemnaţi de fiecare transportator, cu avizul AACR; doi reprezentanţi ai agenţilor abilitaţi, astfel cum sunt definiţi în Regulamentul (CE) 300/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2008 privind normele comune în domeniul securităţii aviaţiei civile şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.320/2002; doi reprezentanţi ai celorlalte entităţi care aplică standarde de securitate a aviaţiei civile, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) 300/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2008 privind normele comune în domeniul securităţii aviaţiei civile şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.320/2002.

Până în prezent, coordonarea interinstituţională la nivel naţional pe aspecte ce ţin de securitatea aviaţiei s-a realizat prin Comitetul tehnic de securitate aeronautică, înfiinţat prin Hotărârea Guvernului nr. 6/2014, în baza dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil (act normativ abrogat, începând cu 19 iunie 2020, de Legea nr. 21/2020).

În conformitate cu prevederile pct. 3.1.6. din Anexa 17 la Convenţia privind aviaţia civilă internaţională, semnată la Chicago la 7 decembrie 1944, la care România a aderat prin Decretul nr. 194/1965, cu amendamentele ulterioare, fiecare stat contractant trebuie să înfiinţeze un comitet naţional de securitate a aviaţiei sau o altă structură în scopul coordonării activităţilor specifice de securitate a aviaţiei între diferitele agenţii, departamente şi alte organizaţii ale statului, aeroporturi, companii aeriene, furnizori de servicii de navigaţie aeriană şi alte entităţi care aplică sau sunt responsabile de implementarea diferitelor prevederi ale programelor naţionale de securitate a aviaţiei.


 

viewscnt

Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news.ro.