Agenţia Naţională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate în cazul unui funcţionar public cu statut special şi al unui funcţionar public, după cum urmează:

Distribuie pe Facebook Distribuie pe Twitter Distribuie pe Email

 

1. AŞIBREINER SERGIU-ŞTEFAN,

Funcţionar public cu statut special

în cadrul Penitenciarului Iaşi

INCOMPATIBILITATE

În perioada 10 noiembrie 2017 – 30 mai 2018, a exercitat simultan funcţia publică cu statut special de agent operativ în cadrul Penitenciarului Iaşi şi pe cea de agent de securitate în cadrul unei societăţi comerciale, încălcând astfel dispoziţiile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

2. SĂVESCU DAN,

fost Funcţionar public în cadrul Primăriei Comunei Şelimbăr,

Judeţul Sibiu

INCOMPATIBILITATE

In perioada 01 februarie – 25 octombrie 2016 a exercitat simultan funcţia publică de execuţie (arhitect) în cadrul Primăriei Comunei Şelimbăr şi funcţia de arhitect în cadrul unui birou individual de arhitectură, încălcând astfel dispoziţiile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanşarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum şi drepturile de care beneficiază - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Persoanele evaluate nu au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Persoanele menţionate au încălcat următoarele prevederi legale:

· art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(1) Funcţionarii publici, funcţionarii publici parlamentari şi funcţionarii publici cu statut special pot exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice, al creaţiei literar-artistice. Funcţionarii publici, funcţionarii publici parlamentari şi funcţionarii publici cu statut special pot exercita funcţii în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate ca funcţionar public, funcţionar public parlamentar sau funcţionar public cu statut special, potrivit fişei postului.”;

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind […] starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective […]”.

„Persoana […] faţă de care s-a constatat [...] starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcţie eligibilă, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalităţii, confidenţialităţii, imparţialităţii, independenţei operaţionale, celerităţii, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

viewscnt

Conținutul acestui comunicat de presă este în întregime responsabilitatea autorului său. News.ro nu își asumă în niciun fel responsabilitatea pentru acuratețea informațiilor prezentate sau a modului de redactare a comunicatului.