Miercuri, 15 iunie 2022 este data limită la care persoanele prevăzute la art. 1, alin. (1) din Legea nr. 176/2010 (https://bit.ly/3j5tDPk), pot depune declaraţiile de avere şi de interese anuale.

Distribuie pe Facebook Distribuie pe Twitter Distribuie pe Email

În acest context, readucem în atenţia opiniei publice faptul că începând cu data de 1 ianuarie 2022, declaraţiile de avere şi de interese (DA/DI) se completează şi se transmit Agenţiei Naţionale de Integritate exclusiv prin sistemul electronic e-DAI, disponibil pe pagina de Internet a Agenţiei, respectiv la adresa https://dai.integritate.eu/ .

Astfel, începând cu 1 ianuarie 2022, Agenţia Naţională de Integritate nu mai primeşte declaraţii de avere şi de interese în format hârtie, iar toate declaraţiile depuse astfel vor fi restituite destinatarilor, considerându-se a fi nedepuse în conformitate cu prevederile Legii nr. 176/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Până în prezent, 211.560 de persoane au fost înregistrate în platforma e-DAI ca deponenţi, 5.163 de entităţi au cel puţin un cont creat, numărul total al declaraţiilor de avere şi de interese completate până în prezent prin platformă şi transmise Agenţiei fiind de 54.740.

Potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 127/15.12.2021, declaraţiile de avere şi de interese se completează şi se transmit electronic prin sistemul e-DAI, certificate cu semnătură electronică calificată. În situaţia în care deponentul nu deţine încă o astfel de semnătură, acesta poate, doar pe parcursul anului 2022, completa şi transmite declaraţiile scanate prin platforma e-DAI, semnate olograf.

Persoanele responsabile prevăzute de art. 5, alin. (1) din Legea nr. 176/2010, cu modificările şi completările ulterioare, care nu deţin semnătură electronică calificată o pot solicita cu titlu gratuit Agenţiei, prin intermediul e-DAI. Emiterea certificatului de semnătură electronică se va face printr-un proces online, exclusiv pentru persoana responsabilă, conform Manualului pentru obţinerea şi utilizarea semnăturii electronice, anexat prezentului e-mail (https://dai.integritate.eu/docs/manual_semnatura.pdf). Valabilitatea certificatului de semnătură electronică este de un an de la data activării.

Anterior parcurgerii procedurilor de înrolare, completare şi transmitere prin sistemul e-DAI, recomandăm consultarea tutorialelor video (https://dai.integritate.eu/video.html), precum şi a Manualelor de utilizare dedicate persoanelor responsabile (https://dai.integritate.eu/docs/manual_pr.pdf) şi deponenţilor (https://dai.integritate.eu/docs/manual_deponent.pdf).

Menţionăm faptul că mecanismul electronic de depunere e-DAI păstrează fluxul obişnuit şi interacţiunile dintre Deponent (D), Persoana responsabilă (PR) din instituţia publică şi Agenţia Naţională de Integritate (ANI).

viewscnt

Conținutul acestui comunicat de presă este în întregime responsabilitatea autorului său. News.ro nu își asumă în niciun fel responsabilitatea pentru acuratețea informațiilor prezentate sau a modului de redactare a comunicatului.