Sesizarea D.N.A. - Infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie - STOENESCU RÃZVAN ILIE, fost şef serviciu - Compania Naţionalã pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune - sucursala teritorialã Piteşti, Judeţul Argeş.

Distribuie pe Facebook Distribuie pe Twitter Distribuie pe Email

În exercitarea funcţiei de Şef Serviciu Verificare Tehnicã, STOENESCU RÃZVAN ILIE a deţinut informaţii care ar fi putut fi folosite pentru încheierea contractelor dintre S.C. Vanlex Inspect Consulting S.R.L. (societate comercialã la care tatãl persoanei evaluate a deţinut calitatea de asociat şi funcţia de administrator) şi C.N.C.I.R. S.A. (autoritatea contractantã în cadrul cãreia persoana evaluatã deţine o funcţie de conducere).

Având în vedere cele de mai sus, Agenţia Naţionalã de Integritate a sesizat Direcţia Naţionalã Anticorupţie în vederea verificãrii indiciilor privind sãvârşirea de cãtre STOENESCU RÃZVAN ILIE a infracţiunii prevãzute de art.12, lit.b) din Legea nr.78/2000 potrivit cãruia Sunt pedepsite cu închisoarea de la 1 la 5 ani urmãtoarele fapte, dacã sunt sãvârºite în scopul obþinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite: a) efectuarea de operaþiuni financiare, ca acte de comerþ, incompatibile cu funcþia, atribuþia sau însãrcinarea pe care o îndeplineºte o persoanã ori încheierea de tranzacþii financiare, utilizând informaþiile obþinute în virtutea funcþiei, atribuþiei sau însãrcinãrii sale; b) folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informaþii ce nu sunt destinate publicitãþii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaþii”.

Persoana evaluatã a fost informatã despre declanşarea procedurii de evaluare. STOENESCU RÃZVAN ILIE nu a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere.

Agenţia Naţionalã de Integritate îşi exercitã atribuţiile cu respectarea principiilor legalitãţii, confidenţialitãţii, imparţialitãţii, independenţei operaţionale, celeritãţii, bunei administrãri, precum şi al dreptului la apãrare.

viewscnt
Urmărește-ne și pe Google News

Conținutul acestui comunicat de presă este în întregime responsabilitatea autorului său. News.ro nu își asumă în niciun fel responsabilitatea pentru acuratețea informațiilor prezentate sau a modului de redactare a comunicatului.