Având în vedere solicitările adresate de către mass-media precum şi informaţiile apărute recent în spaţiul public potrivit cărora declaraţiile de avere depuse de unele persoane prevăzute de Legea 176/2010 conţin informaţii anonimizate, pentru o corectă informare a opiniei publice, Agenţia Naţională de Integritate face următoarele precizări:

Distribuie pe Facebook Distribuie pe Twitter Distribuie pe Email

Declararea tuturor datelor şi a informaţiilor cuprinse în formularele declaraţiilor de avere şi de interese este obligatorie, procedura de completare şi depunere fiind expres prevăzută de Legea 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice;

Potrivit art. 29 din actul normativ menţionat anterior, „(...) nedeclararea (...) cuantumului veniturilor realizate sau declararea acestora cu trimitere la alte înscrisuri constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 la 2000 lei. Agenţia poate declanşa din oficiu procedura de evaluare”

Cu toate acestea, în cazurile în care există norme speciale sau clauze privind asigurarea confidenţialităţii veniturilor declarantului sau ale membrilor familie sale, este obligatorie dovada acestor aspecte prin anexarea la declaraţia de avere a unei adeverinţe salariale prin care se confirmă existenţa clauzei, respectiv indicarea normelor speciale care instituie obligaţia de confidenţialitate, situaţie în care Agenţia poate dispune anonimizarea informaţiilor privind veniturile realizate.

Acest fapt se întemeiază pe imperativele art. 32 din Legea 176/2010 potrivit cărora „dispoziţiile prezentei legi se completează cu cele ale (...) Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii” precum şi cu cele prevăzute de art. 17, art. 20, art. 26  şi ale art. 163 alin. (1) din Codul Muncii privind clauza de confidenţialitate, respectiv asigurarea confidenţialităţii salariului. 

În concret, persoanele responsabile cu implementarea prevederilor referitoare la declaraţiile de avere şi interese din cadrul instituţiilor prevăzute de lege, vor transmite Agenţiei Naţionale de Integritate odată cu copiile certificate ale declaraţiilor de avere şi ale declaraţiilor de interese depuse, documentele care să ateste existenţa unei clauze de confidenţialitate cu privire la veniturile realizate, urmând ca inspectorul de integritate din cadrul Agenţiei Naţionale de Integritate să dispună cu privire la anonimizare.

Agenţia Naţională de Integritate va dispune aplicarea dispoziţiilor legale incidente în toate cazurile în care prevederile şi procedurile menţionate anterior nu sunt respectate.

viewscnt

Conținutul acestui comunicat de presă este în întregime responsabilitatea autorului său. News.ro nu își asumă în niciun fel responsabilitatea pentru acuratețea informațiilor prezentate sau a modului de redactare a comunicatului.