Agenţia Naţională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate, conflictul de interese de natură administrativă sau a sesizat organele de urmărire penală, în cazul a 15 persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010, după cum urmează:

Distribuie pe Facebook Distribuie pe Twitter Distribuie pe Email

 

1. JANOS DESZKE,

Primar al Comunei Moacşa, Judeţul Covasna

INCOMPATIBILITATE

În mandatul 2016-2020, a exercitat simultan atât funcţia de Primar al comunei Moacşa, cât şi calitatea de comerciant persoană fizică în cadrul propriei întreprinderi individuale.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003.

2.  BOCĂNEL MARIAN,

Primar al Comunei Dudeşti, Judeţul Brăila

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În exercitarea mandatului de primar, a aprobat şi semnat în perioada 26 octombrie 2017 – 14 decembrie 2018, 80 de acte administrative care au produs un folos material pentru soţia sa, constând în încasarea sumei de 14.851 lei şi în creşterea cifrei de afaceri şi a profitului societăţii comerciale la care aceasta deţine calitatea de asociat unic şi funcţia de administrator.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 70, art. 71 şi art. 76 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 161/2003.

3. CRISTEA CRISTIAN TRAIAN, Viceprimar al Comunei Avram Iancu, Judeţul Alba

INCOMPATIBILITATE

În perioada 23 iunie 2016 – 19 august 2020, a deţinut şi exercitat simultan atât funcţia de Viceprimar al comunei Avram Iancu, cât şi funcţia de administrator în cadrul unei societăţi comerciale.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

4. SCRIPCARU BOGDAN CONSTANTIN

fost Consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Poiana Teiului, Judeţul Neamţ

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În exercitarea mandatului de consilier local 2016-2020, în urma solicitării formulate de tatăl său, persoana evaluată a iniţiat proiectul de Hotărâre a Consiliului Local Poiana Teiului, şi a participat la deliberarea şi adoptarea Hotărârii, privind acordarea unui ajutor în cuantum de 1000 lei, în vederea realizării unui eveniment cultural.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 70 şi art. 77 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu dispoziţiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, precum şi cu dispoziţiile art. 75, lit. a) din Legea nr. 393/2004, dispoziţii legale în vigoare pentru perioada supusă evaluării.

5. IONIŢĂ LUCI,

Consilier Local în cadrul Consiliului Local al Comunei Cochirleanca, Judeţul Buzău

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada exercitării mandatului de Consilier local (2016-2020), LUCI IONIŢĂ a participat la deliberarea şi adoptarea mai multor Hotărâri ale Consiliului Local Cochirleanca, ce vizau societatea comercială la care soţia sa deţine funcţia de administrator, având astfel un interes patrimonial, prin soţie, în adoptarea respectivelor hotărâri. 

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 70 şi art. 77 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu dispoziţiile art. 75 şi art. 77, alin. (1), (2) şi (3) din Legea nr. 393/2004, în vigoare până la data de 04.07.2019, precum şi cu dispoziţiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, în vigoare până la data de 04.07.2019.

6. GURGUI ANDREI,

Consilier Local în cadrul Consiliului Local al Comunei Bîrca, Judeţul Dolj

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada 2017 – 2018, în calitate de Consilier Local, a votat în mod favorabil pentru adoptarea unor Hotărâri ale Consiliului Local privind aprobarea sau rectificarea bugetului local al Comunei Bîrca, inclusiv a bugetului Liceului Teoretic „Adrian Păunescu” Bîrca, în cadrul căruia a ocupat în aceeaşi perioadă funcţia de membru al Consiliului de Administraţie ca reprezentant al Consiliului Profesoral. Totodată, în calitate de membru al Consiliului de Administraţie a participat şi la adoptarea proiectelor de buget şi avizarea execuţiei bugetare la nivelul unităţii de învăţământ.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 70 şi art. 77 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu dispoziţiile art. 75, lit. b) şi art. 77, din Legea nr. 393/2004, precum şi cu dispoziţiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001.

7. ANDREIŢĂ FLORENTIN,

Consilier Local al Comunei Mateeşti, Judeţul Vâlcea

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada exercitării mandatului de Consilier Local a participat la deliberarea şi adoptarea Hotărârilor Consilului Local Mateeşti privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anii 2018 şi 2019 al societăţii comerciale al cărei  unic asociat este comuna Mateeşti. În aceste două hotărâri, sunt prevăzute sumele cu care aceasta a efectuat mai multe cheltuieli în baza a două contracte comerciale de prestări servicii încheiate cu o societate la care persoana evaluată deţine calitatea de unic asociat şi funcţia de administrator..

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 70 şi art. 77 din Legea nr. 161/2003 şi art. 46 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 - în forma în vigoare până la data de 05.07.2019, coroborate cu dispoziţiile art. 75 alin. (1), lit. c) şi art. 77 alin. (1)-(3) din Legea nr. 393/2004 - în vigoare până la data de 05.07.2019.

 

Totodată, menţionăm faptul că în data de 6 octombrie 2020, Agenţia Naţională de Integritate a constatat şi starea de incompatibilitate în cazul lui ANDREIŢĂ FLORENTIN, întrucât în perioada exercitării mandatului de consilier local (2016 – 2020), societatea comercială în cadrul căreia deţine calitatea de unic asociat şi funcţia de administrator, a încheiat 11 contracte comerciale de furnizare produse în valoare totală de 7.583,50 lei cu Primăria Mateeşti şi cu o societate comercială al cărei unic asociat este comuna Mateeşti.

8. SIMION SORIN,

Director al Şcolii Gimnaziale Dolheşti şi fost Consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Dolheşti, Judeţul Iaşi

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV ŞI SESIZARE PARCHET

În perioada exercitării mandatului de Consilier Local, a participat la deliberarea şi adoptarea unor Hotărâri ale Consiliului Local al Comunei Dolheşti privind un proiect finanţat prin Programul Operaţional Capital Uman, în cadrul căruia soţia sa ocupa funcţia de cadru didactic şi nu a anunţat la începutul dezbaterilor interesul personal pe care îl avea în adoptarea proiectelor de hotărâre şi nu s-a abţinut de la vot.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 70 şi art. 77 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu dispoziţiile art. 75, lit.a) şi art. 77 din Legea nr. 393/2004, precum şi cu dispoziţiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001.

 

De asemenea, Agenţia Naţională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Răducăneni, cu privire la existenţa indiciilor referitoare la săvârşirea de către SORIN SIMION a infracţiunii de „folosirea funcţiei pentru favorizarea unor persoane‟, prevăzută de  art. 301 din Codul Penal, întrucât, în calitate de Director al Şcolii Gimnaziale Dolheşti a îndeplinit acte necesare implementării proiectului în cadrul căruia soţia sa ocupă funcţia de cadru didactic, şi prin intermediul căruia aceasta a obţinut un folos patrimonial.

 

9. BERBEC SORIN,

Director al Şcolii Gimnaziale „Ienăchiţă Văcărescu”, Bucureşti

SESIZARE PARCHET

Agenţia Naţională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 4, Bucureşti, cu privire la posibila încălcare de către SORIN BERBEC, Director al Şcolii Gimnaziale „Ienăchiţă Văcărescu”, Bucureşti a dispoziţiilor art. 301 din Codul Penal.

 

În exercitarea funcţiei de director al Şcolii Gimnaziale „Ienăchiţă Văcărescu”, SORIN BERBEC a votat pentru menţinerea propriei persoane în activitate, ca titular în catedra de educaţie fizică şi sport.

 

Având în vedere cele de mai sus, rezultă indicii privind săvârşirea infracţiunii de „folosirea funcţiei pentru favorizarea unor persoane”, prevăzute de art. 301, alin. (1) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal.

10. ADOCHIŢIE IOAN ADRIAN,

Funcţionar public cu statut special în cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa

INCOMPATIBILITATE

În perioada 11 iunie 2019 – 11 martie 2020, a deţinut şi exercitat simultan atât funcţia publică cu statut special (agent poliţie în cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa) având şi calitatea de poliţist rutier în cadrul I.P.J. Constanţa, cât şi funcţia de instructor auto în cadrul unei societăţi comerciale.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

11. BECIU ROBERT IONUŢ,

Agent în cadrul Penitenciarului Iaşi

INCOMPATIBILITATE

În perioada 28 aprilie 2017 – 31 iulie 2017, a exercitat simultan atât funcţia de agent în cadrul Penitenciarului Iaşi, cât şi calitatea de angajat în cadrul unei societăţi comerciale, atribuţiile exercitate în sectorul privat fiind în legătură directă sau indirectă cu cele exercitate în funcţia publică.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, coroborate cu dispoziţiile art. 51 din Legea nr. 293/2004, în vigoare până la data de 01.08.2019.

12. DINCĂ PAULINA,

fost Poliţist local în cadrul Primăriei Municipiului Craiova – Poliţia Locală a Municipiului Craiova,

Judeţul Dolj

INCOMPATIBILITATE

În perioada 01 aprilie 2011 – 01 iulie 2018, a exercitat simultan cu funcţia publică (poliţist local în cadrul Serviciului de disciplină în construcţii, Activitate comercială şi Protecţia mediului – Biroul Disciplină în construcţii şi afişaj stradal) în cadrul Primăriei Municipiului Craiova – Poliţia Locală Craiova şi funcţia de expert tehnic judiciar în cadrul Biroului Local de Expertize Judiciare Tehnice şi Contabile Dolj (având ca specializare „Construcţii civile, industriale şi agricole”).

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

13. CARAŞ VIRGIL,

Funcţionar public cu statut special în cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa

 

INCOMPATIBILITATE

În perioada 22 septembrie 2017 – 07 decembrie 2018, a exercitat simultan atât funcţia publică cu statut special de şef post de poliţie comunal cât şi calitatea de angajat cu contract individual de muncă în cadrul unei societăţi comerciale, atribuţiile exercitate ca funcţionar public fiind în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate în sectorul privat.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

14. POPA MARIANA,

Funcţionar public în cadrul Primăriei Comunei Gornet – Cricov,

Judeţul Prahova

INCOMPATIBILITATE

Începând cu data de 21 martie 2014, exercită simultan cu funcţia publică (inspector - contabil în cadrul Primăriei Comunei Gornet – Cricov) şi funcţia de cenzor în cadrul Casei de Ajutor Reciproc a Consiliului Judeţean Prahova, atribuţiile exercitate ca funcţionar public fiind în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate în sectorul privat.

 

De asemenea, în perioada 01 iunie 2016 – 01 martie 2019 a mai deţinut simultan cu funcţia publică şi funcţia de administrator financiar (contabil şef) în cadrul unei instituţiii publice, respectiv, Şcoala Gimnazială „Gornet - Cricov”, judeţul Prahova.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 94, alin. (2), lit. a) şi dispoziţiile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

15. SZENTMIKLOSI ZOLTAN LAJOS, Funcţionar public în cadrul Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Bihor

INCOMPATIBILITATE

În perioada iulie 2014 – iulie 2020, atribuţiile exercitate ca funcţionar public (consilier în cadrul Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Bihor) au fost în legătură directă sau indirectă cu activităţile desfăşurate ca expert tehnic judiciar – specializarea „Agricultură” în cadrul Biroului Local de Expertize Judiciare Tehnice şi Contabile Bihor.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

 

Persoanele evaluate au fost informate despre declanşarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum şi drepturile de care beneficiază - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. ŞERBAN CRISTINEL, BECIU ROBERT IONUŢ şi CARAŞ VIRGIL nu au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

 

 

Persoanele menţionate au încălcat următoarele prevederi legale:

 

 • art. 70 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Prin conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcţie publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative”;

 

 • art. 71 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea demnităţilor publice şi funcţiilor publice sunt: imparţialitatea, integritatea, transparenţa deciziei şi supremaţia interesului public”;

 

 • art. 76, alin. (1) şi (2) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(1) Primarii şi viceprimarii, (...)sunt obligaţi să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu emită o dispoziţie, în exercitarea funcţiei, care produce un folos material pentru sine, pentru soţul său ori rudele sale de gradul I. (2) Actele administrative emise sau actele juridice încheiate ori dispoziţiile emise cu încălcarea obligaţiilor prevăzute la alin. (1) sunt lovite de nulitate absolută”;

 

 • art. 77 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Conflictele de interese pentru (...) consilierii locali şi judeţeni sunt prevăzute în art. 46 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare”.

 

 • art. 87, alin. (1), lit. d) şi g) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Funcţia de primar şi viceprimar, (...) este incompatibilă cu exercitarea următoarelor funcţii sau calităţi: (...) d) funcţia de (...) administrator, membru al consiliului de administraţie ori cenzor sau orice funcţie de conducere ori de execuţie la societăţile reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (...); g) calitatea de comerciant persoană fizică”;

 

 • art. 94, alin. (2), lit. a) şi c) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Funcţionarii publici nu pot deţine alte funcţii şi nu pot desfăşura alte activităţi, remunerate sau neremunerate, după cum urmează: a) în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice; c) în cadrul regiilor autonome, societăţilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori în alte unităţi cu scop lucrativ din sectorul public”.

 

 • art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(1) Funcţionarii publici, funcţionarii publici parlamentari şi funcţionarii publici cu statut special pot exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice, al creaţiei literar-artistice. Funcţionarii publici, funcţionarii publici parlamentari şi funcţionarii publici cu statut special pot exercita funcţii în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate ca funcţionar public, funcţionar public parlamentar sau funcţionar public cu statut special, potrivit fişei postului.”

 

 • art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, potrivit căruia „Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 57 alin. (4^1 ) şi art. 101 alin. (3^1 )”;

 

 • art. 51 din Legea nr. 293/2004, potrivit căruia „Funcţionarii publici pot exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice, al creaţiei literar artistice şi în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate ca funcţionar public potrivit fişei postului.”

 

 • art. 2, alin. (1) din Legea nr. 393/2004, potrivit căruia „Prin aleşi locali, în sensul prezentei legi, se înţelege consilierii locali şi consilierii judeţeni, primarii, primarul general al municipiului Bucureşti, viceprimarii, preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene. Este asimilat aleşilor locali şi delegatul sătesc”;

 

 • art. 75, lit. a) şi b) din Legea nr. 393/2004, potrivit căruia „Aleşii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorităţii publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru: a) soţ, soţie, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv; b) orice persoană fizică sau juridică cu care au o relaţie de angajament, indiferent de natura acestuia”.

 

 • art. 77, alin. (1), (2) şi (3) din Legea nr. 393/2004, potrivit căruia „(...) consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii. În situaţiile prevăzute la alin. (1), consilierii locali (...) sunt obligaţi să anunţe, la începutul dezbaterilor, interesul personal pe care îl au în problema respectivă. Anunţarea interesului personal şi abţinerea de la vot se consemnează în mod obligatoriu în procesul-verbal al şedinţei;

 

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective […]”.

 

„Persoana […] faţă de care s-a constatat existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcţie eligibilă, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

 

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalităţii, confidenţialităţii, imparţialităţii, independenţei operaţionale, celerităţii, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

viewscnt

Conținutul acestui comunicat de presă este în întregime responsabilitatea autorului său. News.ro nu își asumă în niciun fel responsabilitatea pentru acuratețea informațiilor prezentate sau a modului de redactare a comunicatului.