La 8 ani de la emiterea primei poliţe de asigurare obligatorie a locuinţei în România, am putea crede că nu mai există proprietari de locuinţă care să nu ştie că au obligaţia legală de a-şi asigura casele. Şi totuşi, gradul de acoperire de aproximativ 19% al poliţei PAD (Poliţa de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale) e îngrijorător.

Distribuie pe Facebook Distribuie pe Twitter Distribuie pe Email

La fel e şi numărul mare de români afectaţi de fenomene naturale cum sunt inundaţiile din prima parte a acestei veri care aşteaptă ajutor de la stat. O asigurare le-ar fi fost de mare ajutor.

Aşadar DA! Este obligatoriu să închei o poliţă de asigurare a locuinţei anual. Costă 10 sau 20 de euro, în funcţie de materialul din care e construită locuinţa, şi garantează o despăgubire de până la 10.000 sau 20.000 euro.

Cele trei riscuri acoperite prin poliţa PAD sunt totodată şi cele la care Romania este cel mai expusă:

  • Cutremurul
  • Alunecarea de teren
  • Inundaţia

Iată şi o serie de informaţii pe care ar trebui să le ştie orice proprietar de locuinţe care încheie o poliţă PAD!

La încheierea poliţei:

-           Poliţa PAD se încheie exclusiv pentru imobilele cu destinaţie de locuinţă.

-           Clădirile care nu sunt legate structural de locuinţă nu sunt asigurate prin poliţa PAD (bucătării de vară, foişoare, etc.)

-           Magazia şi garajul nu sunt asigurate prin poliţa PAD, chiar dacă acestea pot fi legate structural de locuinţă;

-           În cazul în care în curte sunt 2 imobile cu destinaţie de locuinţă (ex. casa bătrânească şi o casă nouă) trebuie încheiate poliţe PAD pentru fiecare dintre ele, separat;

-           Centrala termică, boilerul şi hidroforul sunt acoperite prin asigurare dacă se află într-o încăpere care este legată structural de imobilul asigurat (dacă hidroforul este amplasat în curte, lângă puţ, atunci acesta nu poate fi despăgubit).

În cazul producerii unui eveniment asigurat:

-           Asiguratul trebuie să anunţe în scris primăria că la locuinţa sa a avut loc o alunecare de teren sau o inundaţie, solicitând totodată ca o comisie să vină şi să constate pagubele, eliberându-i o copie după procesul verbal întocmit. Acel document va trebui depus la dosarul de daună.

-           Asigurătorul la care a fost încheiată poliţa PAD trebuie anunţat cu privire la dauna produsă, în termen de 60 de zile de la momentul producerii evenimentului asigurat;

-           Pentru finalizarea dosarului de daună şi acordarea despăgubirii, asiguratul trebuie să depună copia actelor de proprietate a imobilului asigurat (contract de vânzare-cumpărare, autorizaţia de construire şi procesul verbal la recepţia lucrărilor, certificatul de moştenitor, etc.)

-           În cazul în care imobilul are mai mulţi coproprietari, despăgubirea se va împărţi conform cotelor deţinute de către aceştia, fiind necesară completarea formularelor de despăgubire de fiecare coproprietar în parte;

-           Documentele necesare dosarului de daună pot fi depuse de asigurat direct la sediul asigurătorului unde a încheiat poliţa sau prin e-mail, fie la asigurătorul care i-a încheiat poliţa, fie la adresa office@paidromania.ro, precizând în subiect numărul poliţei de asigurare PAD şi numele asiguratului, aşa cum apare în poliţă;

-         Despăgubirile pot fi încasate de asigurat fie direct în contul pe care îl are deschis la bancă, fie cash, prin ridicarea de la oricare dintre casieriile CEC Bank în baza actului de identitate;

-           În cazul în care poliţa PAD este cesionată în favoarea băncii (în cazul unui credit cu garanţie imobiliară), poate fi necesar acordul instituţiei bancare pentru  obţinerea despăgubirii.

Se plătesc despăgubiri în baza asigurărilor obligatorii de locuinţe?

Da, chiar dacă la ştiri se vorbeşte rar despre cei care chiar reuşesc să depăşească un episod dificil cu ajutorul banilor primiţi în baza unei asigurări de locuinţă, despăgubiri sunt achitate frecvent.

Sfârşitul lunii iunie şi începutul lunii iulie 2018 au fost marcate de o serie de inundaţii importante. Până la data de 20 iulie 2018, au fost deschise 318 de dosare de daună ca urmare a acestora. Rezerva constituită la acea dată de către PAID România era de 1.519.355 lei.

Judeţele în care s-au înregistrat cele mai multe cereri de despăgubire sunt: Bacău, Alba şi Covasna.

Aşadar, utilitatea poliţelor de asigurare obligatorie în România este de necontestat. Principalul argument care ar trebui să determine orice proprietar să încheie o poliţă PAD este nivelul de risc ridicat la care suntem expuşi în fiecare clipă. În afară de asta, e important să ştim şi că:

  • Proprietarii care nu încheie asigurarea obligatorie de locuinţă sunt pasibili de amenzi cuprinse între 100 şi 500 de lei.
  • Fără poliţa PAD nu puteţi încheia nici asigurarea facultativa a locuinţei, care vă protejează împotriva unor riscuri suplimentare, precum incendiul sau furtul

Înainte de a amâna momentul încheierii unei asigurări obligatorii a locuinţei, întrebaţi-vă: Merită să vă asumaţi acest risc? Un dezastru natural poate lovi oricând.

viewscnt

Conținutul acestui comunicat de presă este în întregime responsabilitatea autorului său. News.ro nu își asumă în niciun fel responsabilitatea pentru acuratețea informațiilor prezentate sau a modului de redactare a comunicatului.